Prisen for fjernvarme 2020 for erhvervskunder

Herunder kan du se prisen på fjernvarme og priser på nye ledninger og fraskæringer mv.

Varmt vand Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,76 199,70
Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh) 529,24 661,55
Korrektion for afkøling –
bonus/merudgift pr. grader (Kr. pr. MWh)*
4,23 5,29

*) Korrektionen er fastsat som 0,8% af energiprisen. Der beregnes kun bonus/merudgift, når afkølingen afviger mere end 5 grader fra den fastsatte gennemsnitsafkøling (afkølingskrav), der er fastsat til 31 grader. For lavtemperaturområdet ved Vesterbro er afkølingskravet dog fastsat til 25 grader.

 

Damp Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Effektbetaling (Kr. pr. kW) 159,76 199,70
Energipris inkl. afgifter*
(faktor 0,7) (Kr. pr. m3)
370,47 463,09

*) Energiprisen for damp er fastsat ud fra energiprisen for varmt vand. Omregningsfaktoren mellem MWh (varmt vand) og m3 (damp) er 0,7.

 

Ikke tilbageført fjernvarmevand/-damp inkl. spædevand (kr. pr. m3) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
54,00 67,50

 

 

Tilslutningspris (inkl. én stikledning pr. matrikel indtil 20 meter samt energimåler) Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Fast del (kr.) 7.850,00 9.812,50
Variabel del (kr./kW) 28,00 35,00

 

 
Ved nye stikledninger over 20 meter og ekstra stikledninger opkræves enhedsomkostninger efter følgende tabel:

Kælderledninger (pr. meter dobbeltrør), kr.: Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø27 mm 1.700,00 2.125,00
Dimension ø34 mm 1.900,00 2.375,00
Dimension ø48 mm 2.000,00 2.500,00
Dimension ø60 mm 2.200,00 2.750,00
Dimension ø70 mm 2.500,00 3.125,00
Dimension ø89 mm 2.800,00 3.500,00
Dimension ø114 mm 3.200,00 4.000,00

 
 
Præisolerede rør i jord (pr. meter dobbeltrør):

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Dimension ø18 mm 2.250,00 2.812,50
Dimension ø22 mm 2.300,00 2.875,00
Dimension ø28 mm 3.700,00 4.625,00
Dimension ø35 mm 4.300,00 5.375,00
Dimension ø42 mm 4.400,00 5.500,00
Dimension ø54 mm 4.900,00 6.125,00
Dimension ø70 mm 5.100,00 6.375,00
Dimension ø89 mm 6.300,00 7.875,00
Dimension ø114 mm 7.500,00 9.375,00

 

For større ledninger end angivet ovenfor samt dampledninger fastsættes priser individuelt, ligesom der gælder særlige priser for forurenet jord.

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Ekstra energimålere ved yderligere stikledninger (kr. pr. måler) 5.700,00 7.125,00

 
Ved fraskæring og omlægning betales de faktiske udgifter til afbrydelse eller omlægning af stikledning ved hoved-/fordelingsledning, nedtagning af måler samt fjernelse af andet udstyr, der tilhører HOFOR.

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Afprøvning af 15 mm – 30 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt (kr.)
1.511,00 1.888,75

 

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Afprøvning af 40 mm – 50 mm måler, inkl. nedtagning og opsætning, efter kundens anmodning,
hvor målerens registrering er korrekt (kr.)
2.300,00 2.875,00

 

Afprøvning af målere større end 50 mm samt alle damp- og kondensatmålere, inkl. nedtagning og opsætning efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt sker efter regning (kr.).

 
Udtag for data fra afregningsmåler i varmecentralen (M-buskontrol med timeværdier):

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Etableringsomkostning 3.000,00 3.750,00
Årligt abonnement 600,00 750,00

 

 
Levering af varmedata på daglig basis med timeværdier:

Uden moms (Kr.) Med moms (Kr.)
Etableringsomkostning 500,00 650,00
Årligt abonnement 900,00 1.125,00

 

En meget lille del af varmesalget leveres til varmeproducenter og transmissionsselskaber. Varmeprisen fastsættes her konkret ud fra de faktiske omkostninger.Print denne side