Skjult FaceBook tracking ikon Miljødeklarationer - HOFOR

Miljødeklarationerne viser, hvor meget kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx), der udledes til luften for hver forbrugt kilowatt-time (kWh) fjernvarme, bygas og fjernkøling.

Siden midten af 1990’erne har HOFOR udarbejdet en miljødeklaration pr. kWh fjernvarme og bygas. Fra 2013 har vi også indført en miljødeklaration for fjernkøling.

Miljødeklarationen for fjernvarme, bygas og fjernkøling gælder kun forbrugere i Københavns Kommune. Du finder den konkrete data for hver miljødeklaration på linksene nederst på siden.

Fjernvarme bliver produceret i samproduktion med el, og udledningerne bliver derfor fordelt i et fast forhold mellem el og varme (200%- eller 125%-metoden).

I vores miljødeklarationer for fjernvarme, bygas og fjernkøling indgår udledninger fra elforbrug, som er beregnet ud fra Energinet.dk’s foreløbige miljødeklaration for el i 2023 (beregnet efter 200%- eller 125%-metoden, tillagt et nettab for pågældende år).

Miljødeklarationen for el findes på Energinet.dk.

Ved udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøregnskaber o.lign. er det vigtigt at anvende miljødeklarationer udregnet efter samme metode. Metoden er udtryk for en fordelingsnøgle, hvor miljøfordelene ved kraftvarmeproduktion deles ligeligt mellem hhv. el og fjernvarme.

Hvordan udregnes miljøpåvirkningerne?

Du kan beregne dine samlede miljøpåvirkninger ud fra dit forbrug af fjernvarme, bygas, fjernkøling og el ved at bruge HOFORs miljødeklarationer og Energinet.dk’s foreløbige miljødeklaration for el.

Beregningsgrundlag og -forudsætninger

Hvis du har behov for at kende beregningsgrundlag og forudsætninger for udregning af HOFORs miljødeklarationer kan du læse videre her vedrørende henholdsvis:

Miljødeklaration for fjernvarme
Miljødeklaration for bygas
Miljødeklaration for fjernkøling

Opdateret med den endelige el-deklaration fra Energinet.