Miljødeklarationer | HOFOR

Miljødeklarationerne viser, hvor meget kuldioxid (CO2), svovldioxid (SO2) og kvælstofilter (NOx), der udledes til luften for hver forbrugt kilowatt-time (kWh) fjernvarme, fjernkøling og bygas.

Siden midten af 1990’erne har HOFOR udarbejdet en miljødeklaration pr. kWh fjernvarme og bygas. Fra 2013 har vi også indført en miljødeklaration for fjernkøling.

Bemærk, at miljødeklarationerne for fjernvarme, fjernkøling og bygas kun gælder forbrugere i Københavns Kommune.

Miljødeklarationer for fjernvarme, bygas og fjernkøling 2019:

EmissionerMåle-enhedFjernvarmeBygasFjernkøling
Kuldioxid (CO2)g/kWh68,113439,32
Svovldioxid (SO2)g/kWh0,0090,00100,007
Kvælstoffilter (NOx)g/kWh0,0810,110,057

Fjernvarme bliver produceret i samproduktion med el, og udledningerne bliver derfor fordelt i et fast forhold mellem el og varme (200%-metoden).

I vores miljødeklarationer for fjernvarme, fjernkøling og bygas indgår udledninger fra elforbrug, som er beregnet ud fra Energinet.dk’s foreløbige miljødeklaration for el i 2019 (beregnet efter 200%-metoden, tillagt et nettab på 5%). Miljødeklarationen for el ses herunder.

Energinet.dk’s foreløbige miljødeklaration for el 2019 efter 200% metoden, tillagt 5% nettab:

EnergiartMåleenhedKuldioxid (CO2)Svovldioxid (SO2)Kvælstoffilter (NOx)
Elg/kWh1730,030,25

Ved udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøregnskaber o.lign. er det vigtigt at anvende miljødeklarationer udregnet efter samme metode. Vi anbefaler 200%-metoden. Metoden er udtryk for en fordelingsnøgle, hvor miljøfordelene ved kraftvarmeproduktion deles ligeligt mellem hhv. el og fjernvarme.

Hvordan udregnes miljøpåvirkningerne?

Du kan beregne dine samlede miljøpåvirkninger ud fra dit forbrug af fjernvarme, fjernkøling, bygas og el ved at bruge HOFORs miljødeklarationer og Energinet.dk’s foreløbige miljødeklaration for el.

Beregningsgrundlag og -forudsætninger

Hvis du har behov for at kende beregningsgrundlag og forudsætninger for udregning af HOFORs miljødeklarationer kan du læse videre her vedrørende henholdsvis:

Miljødeklaration for fjernvarme
Miljødeklaration for bygas
Miljødeklaration for fjernkøling

HOFOR Logo