Skjult FaceBook tracking ikon Direktørgruppen i HOFOR A/S - HOFOR

Direktørgruppen i HOFOR A/S

Direktørgruppen i HOFOR A/S

Henrik Plougmann Olsen

Henrik Plougmann Olsen

Administrerende direktør

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk

Brian Hansen

Brian Hansen

Direktør for Vand & Spildevand

Vand & Spildevand er ansvarlig for at levere rent og sundt drikkevand, aflede regn og spildevand samt at klimatilpasse og skybrudssikre byen.

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk

Gorm Elikofer

Gorm Elikofer

Direktør for Energi

Energiområdet dækker fjernvarme, bygas, fjernkøling, kraftvarmeproduktion samt brændselsindkøb, og er ansvarlig for planarbejdet og udvalgte kunde- og markedsfunktioner.

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk

Charlotte Søndergren

Charlotte Søndergren

Direktør for Forsyningsstrategi & Vind

Forsyningsstrategi & Vind er ansvarlig for langsigtet strategisk planlægning af vand, spildevand og energi, samt vindprojekter, energihandel og byudvikling.

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk

Søren Brich

Søren Birch

Direktør for Byggeri & Anlæg

Byggeri & Anlæg er ansvarlig for at renovere eksisterende og etablere nye anlægsaktiver planlagt af Vand & Spildevand og Energi – for eksempel renovering af ledninger og skybrudprojekter.

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk

Mads Grønvall

Mads Grønvall

Direktør - Økonomi & Kundecenter

Økonomi og Kundecenter håndterer den tværgående økonomistyring, indkøb og logistikhåndring. Derudover varetages drift af lokationer og ejendomme samt afregning af HOFORs forbrugskunder.

Kontakt: direktionssekretariatet@hofor.dk