Skjult FaceBook tracking ikon Tidlig sporing af COVID-19 i spildevand - HOFOR

Målet med projektet er at udvikle og afprøve en samlet metode for tidlig varsling af udbrud af COVID-19 på bygningsniveau. Metoden omfatter hele kæden fra prøvetagning, laboratorieanalyse til GIS-rapportering. Resultaterne kan efterfølgende anvendes til udarbejdelse af en beredskabsplan for bygningens ejer/lejer.

Hovedstadsområdet har siden sensommeren 2020 oplevet først stigende og senere vekslende smittetryk, som kræver både forebyggende og afbødende tiltag. Der er stadig en stor forsinkelse på sporingen af smitte, idet coronavirus først kan spores i halsen flere dage efter smitte. Jo tidligere man kan spore smitten, desto tidligere kan der handles.

Der findes forskellige typer coronavirus (CoV), som kan gøre mennesker syge. Den, der florerer nu, hedder SARS-CoV-2. COVID-19 er navnet på den sygdom, som virus udløser.
Virussen har en fedtmembran, som opløses ved kontakt med sæbe eller håndsprit, hvorefter virussen dør.

Test af spildevand et nyt våben mod virus

Mennesker udskiller coronavirus i spildevandet inden for et døgn efter smitte. Derfor kan test af spildevand være en hurtig vej til identifikation af smittede. I Holland fandt man coronavirus en uge inden, de første patienter blev diagnosticeret. I Israel forgår overvågning af poliovirus også ved at teste spildevandet.

Test for sygdomsfremkaldende mikroorganismer foregår normalt på renseanlæg, hvor man har veletablerede rutiner, med udtag, opbevaring og transport af prøver. Dette projekt omfatter dokumentation og udbredelse af test for COVID-19 i spildevand som et early-warning værktøj for udbrud af COVID-19. Det kunne for eksempel være plejehjem, skoler, hospitaler, virksomheder eller boligblokke.

Konceptet for HOFORs projekt er løbende at tage prøver af spildevand med en frekvens på for eksempel 20 sekunder, som over et døgn bliver opsamlet i en spand. Der foretages to til tre ugentlige analyser af spildevandet for at følge, om der er COVID-19-smitte. 

Måleudstyret er sat op på HOFORs hovedkontor i Ørestaden – og lignende udstyr findes på Rødovre Gymnasium, Rigshospitalet og WSP’s hovedkontor i Høje Taastrup.

Der er tale om en forsøgsopstilling med det primære formål at løse de praktiske problemer, der er med prøvetagning i felten. Går alt godt, kan resultaterne bruges mange andre steder. Metoden vil i så fald også kunne bruges på andre virus- eller pandemi-udbrud.

Metalkassen i baggrunden indeholder en batteridrevet pumpe, der løbende kan udtage små prøver, samt en spand til opsamling af prøverne. Prøverne bliver herefter sendt til analyse, og svaret kan komme inden for et døgns tid.

Tidsplan

Projektet er afsluttet, men målingerne fortsætter på HOFORs hovedkontor. I 2021 overvejes det, hvordan resultaterne kan bruges i praksis. For eksempel hvorvidt det giver mening i forhold til at supplere test med mundskrab i store virksomheder eller offentlige institutioner.

Kontakt

Jes Clauson-Kaas
Chefkonsulent
jecl@hofor.dk

Samarbejdspartenere

HOFOR deltager sammen med forsyningsselskabet Fors (Roskilde) med økonomisk støtte og faglig bistand. Projektet er initieret og udføres af WSP (tidligere Orbicon) i samarbejde med Eurofins og DNASense.