Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Vand Brøndby A/S - HOFOR

HOFOR Vand Brøndby A/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at forsyne vores kunder i Brøndby med vand.

HOFOR Vand Brøndby A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Vand Brøndby A/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere Brøndby Vandforsyning A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Adresse: c/o Brøndby Kommune
Rådhuset
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR nummer: 32 93 73 73
EAN nummer: 579 000 212 708 3
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Povl Markussen (forbrugerrepræsentant)
Anders Jørn Jensen (forbrugerrepræsentant)
Søren Birch
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Brian Hansen