Skjult FaceBook tracking ikon Drikkevand i København og omegn | Det indeholder det

Drikkevandet i hovedstadsområdet indeholder fra naturens side både forbindelser af forskellige grundstoffer og uskadelige vandbakterier. Vi følger kvaliteten nøje og kontrollerer drikkevandet flere gange ugentligt i de otte kommuner, hvor vi leverer drikkevand. Hent vores analyseresultater herunder.

Grundvandets naturlige kemi

Grundvand, som alt HOFORs drikkevand er baseret på, indeholder en række naturlige forbindelser af forskellige grundstoffer såsom salte og mineraler, som kommer fra de jordlag, vandet hentes fra. Nogle af disse stoffer fjernes ved vandbehandlingen på vandværket, fx ammonium og jern. Enkelte stoffer, fx nikkel og arsen, er skadelige i høje koncentrationer. I miljøstyrelsens Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der imidlertid fastsat kvalitetskrav for disse, som vi naturligvis overholder.

Læs mere om grundvandet og grundvandskemi på GEUS’ hjemmeside

Naturligt indhold af bakterier

Vand har også naturligt nogle bakterier i sig, som ikke er farlige for os. Men hvis vandet bliver forurenet, for eksempel med spildevand, kan der opstå en sundhedsrisiko. Vi tjekker vandet fra vandværkerne hver dag og fra de lokale vandværker flere gange om ugen. Derudover tager vi også prøver fra rørene, som vandet løber igennem, flere gange om ugen.

Hvis vi finder noget mistænkeligt i vandet, undersøger vi det nærmere – i første omgang med kontrolprøver og ved genfund med yderligere indsats.

Miljøfremmede stoffer

Nogle gange kan der være stoffer i vandet, som ikke hører naturligt til der – miljøfremmede stoffer – hvilket kan skyldes en forurening af grundvandet. Miljøfremmede stoffer kan fx være sprøjtemidler (pesticider), ftalater, flourforbindelser eller klorerede opløsningsmidler. Vi gør en stor indsats for at forhindre, at disse stoffer kommer i vores drikkevand. Det gør vi ved at kontrollere og regulere, hvor vandet kommer fra, og ved at tage forholdsregler for at beskytte det.

Vi kontrollerer for PFAS i drikkevandet

Vi kontrollerer for pesticider i drikkevandet

Det handler om fødevaresikkerhed

Vi betragter drikkevand som en fødevare med alt, så vi arbejder hele tiden på at sikre, at det er sikkert at drikke. Derfor har vi indført et ledelsessystem, der vedholdende arbejder med at sikre produktionen af drikkevand. Vi er ISO 22000-certificeret – en anerkendt standard for fødevaresikkerhed.  

Se vandkvaliteten i din kommune