Skjult FaceBook tracking ikon Ansøg om at blive sluttet til kloakken - HOFOR

Ansøg om at blive sluttet til kloakken

Har jeres ejendom ikke tidligere været tilsluttet kloaksystemet, og er der ikke betalt tilslutningsbidrag, skal I som grundejere betale for at blive tilsluttet kloaksystemet.

HOFOR sørger for etableringen af vores del af stikledningen, men projekteringen af hele stikledningen – også vores del – er jeres ansvar som grundejere.

Stikledningen skal sammen med de øvrige afløbsinstallationer på jeres ejendom godkendes af byggemyndigheden i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Se kontaktinformation på byggemyndigheden i din kommune

Hvis I skal betale tilslutningsbidrag, udføres vores del af stikledningen uden udgifter for jer. I næsten alle andre tilfælde skal I betale for det arbejde, der bliver udført.

Spørgsmål til etablering af kloakstikledning

I er velkomne til at kontakte HOFOR, Byggesupport, hvis I har spørgsmål om etablering af stikledningen:

stikledning@hofor.dk

Ledningsoplysninger

Ønsker I oplysninger om, hvor der ligger offentlige afløbsledninger i jorden inden for vores forsyningsområde, kan I kontakte HOFOR Ledningsoplysning.

3395 3395 – spørg efter Ledningsoplysninger
LERanm@hofor.dk

Ansøg om kloakstikledning

Udfyld ansøgningsformularen til etablering af en kloakstikledning.