Skjult FaceBook tracking ikon Leveringsbestemmelser for vand - Erhverv - HOFOR

Leveringsbestemmelser for vand

Her kan I finde bestemmelserne for levering af drikkevand for hver kommune i HOFORs forsyningsområde.

Alle vores bestemmelser om vandforsyning er udarbejdet i overensstemmelse med vandforsyningsloven og med retningslinjer fra Miljøstyrelsen (nu Naturstyrelsen).

Nye leveringsbestemmelser for vand i 2024

De nye leveringsbestemmelser (regulativer) for vand er udarbejdet i 2023 og er herefter blevet godkendt i alle HOFORs ejerkommuner til ikrafttrædelse d.15. april 2024.

Nye leveringsbestemmelser (regulativer) for vand gældende fra 15. april 2024:

Regulativ for HOFOR Vand København A/S

Regulativ for HOFOR Vand Albertslund A/S

Regulativ for HOFOR Vand Brøndby A/S

Regulativ for HOFOR Vand Dragør A/S

Regulativ for HOFOR Vand Herlev A/S

Regulativ for HOFOR Vand Hvidovre A/S

Regulativ for HOFOR Vand Rødovre A/S

Regulativ for HOFOR Vand Vallensbæk A/S

Vigtigste ændringer i nye leveringsbestemmelser

  • Indholdsfortegnelse er forkortet og gjort mere overskuelig for læseren
  • Definitioner er tilføjet og tekster er forbedret
  • Opdatering om HOFORs håndtering af målere inklusive behandling af data, herunder hvordan vi installerer målere og håndterer kundernes data, når fjernlæsning bliver mere normalt
  • Anlægs- og driftsbidrag: Opdatering om nye betalingsvilkår, så de er ens for alle de 4 forsyninger
  • Nyt afsnit om kommunikation med ejere/brugere, herunder digital kommunikation og håndtering af GDPR samt kundernes opdatering af egne oplysninger.