Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage - miljøkonsekvensrapport og visualiseringer - HOFOR

Aflandshage - miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

Miljøkonsekvensrapporten vedrører vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser.

Download Miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark  (846 sider inkl. 40 sider ikke-teknisk resumé)

Der er lavet en omfattende samling af visualiseringer af de foreslåede møller fra en række fotopunkter omkring Øresund og Køge Bugt:

Download den samlede rapport for Aflandshage Vindmøllepark med visualiseringer i høj opløsning

Derudover er der lavet særlige 360 graders-visualiseringer fra udvalgte punkter, der giver ekstra mulighed for at se, hvor meget vindmøllerne fylder visuelt i horisonten.

Se 360 graders visualiseringer på eksternt site

Video-visualiseringer

Der er desuden lavet eksempler på video-visualiseringer, som viser, hvordan møllerne ser ud i bevægelse – samt om natten med markeringslys:

Falsterbo Strandpark - store møller - nat

Sti på Stevns Klint - store møller - nat