Skjult FaceBook tracking ikon Aflandshage - miljøkonsekvensrapport og visualiseringer - HOFOR

Aflandshage - miljøkonsekvensrapport og visualiseringer

Miljøkonsekvensrapporten vedrører vindmøllernes påvirkning af miljø, natur, dyreliv, fiskeri, sejlads, lufttrafik, landskab samt øvrige relevante samfunds- og erhvervsinteresser.

Download Miljøkonsekvensrapporten for Aflandshage Vindmøllepark (den fulde rapport - 796 sider)

Der er lavet en omfattende samling af visualiseringer af de foreslåede møller fra en række fotopunkter omkring Øresund og Køge Bugt:

Download den samlede rapport for Aflandshage Vindmøllepark med visualiseringer i høj opløsning

Derudover er der lavet særlige 360 graders-visualiseringer fra udvalgte punkter, der giver ekstra mulighed for at se, hvor meget vindmøllerne fylder visuelt i horisonten.

Se 360 graders visualiseringer på eksternt site