Skjult FaceBook tracking ikon Vindmøller ved Kratlund - HOFOR

HOFOR har sammen med Eurowind afleveret et projektforslag om opstilling af ni nye vindmøller ved Kratlund i Ikast-Brande Kommune.

Visualisering af vindmølleparken set fra Karstoftevej mod syd


HOFOR Vind A/S og Eurowind Energy A/S har ansøgt Ikast-Brande Kommune om tilladelse til at opføre et vindmølleprojekt ved Kratlund Plantage mellem Kokmosevej og Skærlund Skolevej.

Projektforslaget omfatter ni vindmøller opstillet i en svag bue – samt tilhørende tekniske installationer og en transformerstation:

Kort over lokalområdet og forslaget til placering af vindmøller


De ni vindmøller vil have en totalhøjde på op til 150 meter til øverste vingespids. De vil have en rotordiameter på op til 136 meter. Samlet effekt for de ni møller kan blive på op til 45 MW.

Produktionen fra vindmølleparken er beregnet til cirka 100.000 MWh om året årligt. Den årlige elproduktion vil dermed svare til mere end 20.000 husstandes elforbrug. Vindmøllerne vil i den tekniske levetid på 25-30 år kunne producere op til 2,8 millioner MWh.

Rettigheder som nabo til Kratlund Vindmøllepark

En række statslige ordninger er med til at sikre, at naboerne og den kommune, som nye vindmøller bliver opstillet i, bliver kompenseret.

Læs mere om VE-ordningerne på Energistyrelsen hjemmeside

Som alternativ kan naboer inden for 900 m fra projektet vælge en anden ordning, som har udgangspunkt i en lokalpolitisk aftale i Ikast-Brande Kommune. Derudover er der også mulighed for at vælge en ’mæglerordning’, som bliver udviklet i et samarbejde mellem Nabogruppen Kratlund og Eurowind-HOFOR.

Endelig tilbyder de tre lodsejere en supplerende puljeordning til naboer, som bor inden for 1200 m fra nærmeste mølle. Den samlede pulje udgør i alt 3.000.000 kroner.

I april 2022 blev der afholdt borgermøde for projektets naboer – se HOFORs præsentation fra mødet her:

Præsentation fra infomøde om Kratlund 28. april 2022

Status og forventet tidsplan

Byrådet i Ikast-Brande Kommune har behandlet projektforslaget på byrådsmødet 11. september 2023, og projektet blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring. 

I forbindelse med den offentlige høring har Herning Kommune gjort indsigelse mod projektet – med henvisning til, at Herning Kommune som nabokommune har udpeget et såkaldt ‘større uforstyrret landskab’ på den anden side af kommunegrænsen.

Vi afventer i øjeblikket, at den ansvarlige minister behandler sagen. 

Projektet er blevet grundigt miljøvurderet – se materialet fra den offentlige høring her:

Miljøkonsekvensrapport for vindmøller ved Kratlund

Visualiseringer af vindmøller ved Kratlund 

Et forsigtigt bud på, hvornår vindmøllerne kan være sat op og tilsluttet elnettet, er foråret 2026.

Infomøde onsdag 4. oktober 2023

I forbindelse med høringen er der afholdt et borgermøde på Hotel Dalgas i Brande. Læs mere om mødet og download det relevante infomateriale samt præsentationer fra mødet her: 

Info om borgermøde samt infomateriale i forbindelse med mødet 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte os:
Bo Fisker Pedersen, projektchef HOFOR
bopede@hofor.dk