Skjult FaceBook tracking ikon Derfor bygger vi vind og sol - HOFOR

I Danmark har vi sat som mål, at vi i 2050 skal være helt klimaneutrale. Allerede i 2030 skal udledningen af CO2 være nedbragt med 70 pct. Som landets hovedstad går København forrest i den grønne omstilling med ambitionen om at blive klimaneutral.

Borgerrepræsentationen har i 2010 besluttet, at kommunens arbejde med at realisere nye vedvarende energi-projekter skal ske i samarbejde med HOFOR. Derfor investerer vi massivt i vindmøller og solceller.

Den grønne strøm er nødvendig for at dække fremtidens behov. For eksempel når et kraftigt stigende antal elbiler skal lades op, når vi skal gøre fjernvarmen grønnere med eldrevne varmepumper, eller når vi vil fremstille mere bæredygtigt brændstof til transportsektoren.

CO2 og grøn strøm følger ikke kommunegrænser

Vi har gode erfaringer med vedvarende energi i Danmark, og vindmøller og solceller kan levere billig og mere bæredygtig strøm. For at sikre den bedst mulige økonomi i omstillingen og den bedst mulige forsyningssikkerhed, spreder vi dog vores investeringer.

Vi opfører nye og moderne vindmøller i hele landet – både til lands og til vands. Det samme gælder for solceller.

Vi har en naturlig ambition om at opføre vores anlæg tæt på hovedstaden, hvor energiforbruget er størst. Men vind og sol kræver plads, og hverken CO2 eller grøn strøm kender til kommunegrænser. Derfor bygger vi også andre steder, hvor der er mulighed, og hvor det giver mening – til gavn for den grønne omstilling i hele Danmark.

Møller på land eller på havet?

Landvindmøller har den primære fordel i forhold til havvindmøller, at de er enklere og dermed billigere at sætte op. Derudover kan de ligge spredt over hele landet, hvilket gør det nemmere at integrere dem i el-nettet. Landvindmøller bidrager samtidig til forsyningssikkerheden.

Havvindmøller er væsentlig mere komplicerede – tidskrævende og ressourcetunge at udvikle og opføre. Til gengæld er havvindmølleparker normalt større end landvindmølleparker, og det blæser også mere på havet end på land.

HOFOR satser både på havvindmøller i Øresund og vindmøller på land, for eksempel i Jylland eller på Lolland. Hvis den grønne omstilling skal lykkes, skal vi have alle gode løsninger i spil.

Læs mere om nye havvindmøller i Øresund

Læs mere om vindmøller ved Bogø Inddæmning

Læs mere om vindmøller ved Bjørnstrup

Solceller bliver centrale i grøn energiforsyning

Solenergi spiller en større og større rolle i energiforsyningen og kommer til at accelerere Danmarks grønne omstilling i de kommende år. Men solceller kræver meget plads, hvis de skal levere energi i stor skala. Derfor findes de mest uden for byerne, og det gælder også for de solcelleparker, som HOFOR investerer i.

HOFOR har etableret solceller i mindre omfang på egne anlæg, for eksempel på vandværker i hovedstadsområdet. Men de større anlæg er placeret uden for hovedstadsområdet. Uanset hvor solcelleparkerne ligger, vil strømmen – ligesom fra vindmøller – indgå i det fælles elnet og bidrage til, at den nationale CO2-udledning reduceres.

HOFOR ejer en mindre solcellepark i Kikkenborg ved Lemvig. Men HOFOR har også større solcelleparker i støbeskeen i Fjenneslev ved Sorø samt nær Fjerritslev i Jammerbugt Kommune.

Læs mere om nye solceller ved Sorø

Læs mere om nye solceller ved Fjerritslev

Positive sidegevinster for natur og grundvand

For HOFOR, der også er landets største vandforsyningsvirksomhed, er det en vigtig sidegevinst, at solcelleparker også kan bidrage til at beskytte grundvandet og biodiversiteten – ud over at levere grøn strøm.

Mellem solcellepanelerne vokser nemlig blomster og andre planter, som giver gode betingelser for insekter og fugle. Samtidig beskytter solcellepanelerne grundvandet, fordi det ikke er nødvendigt at bruge ukrudtsmidler eller andre pesticider på arealet. Da regnen sørger for at holde panelerne rene, bliver det en mark helt fri for giftstoffer og kemikalier.