Skjult FaceBook tracking ikon Svanemøllen Skybrudstunnel - HOFOR

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber og kommuner gøre noget ved.

Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommunerne København, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg for at løse problemer med oversvømmelser i det nordlige hovedstadsområde. Selve anlægsarbejdet, som HOFOR står for sammen med forsyningsselskabet Novafos, forventes at gå i gang i 2024, og tunnelen skal efter planen være færdig i 2030.

Forarbejdet er godt i gang

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Derfor er vi i fuld gang med geotekniske boringer flere steder på strækningen for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene.

Prøveboringerne er et skridt på vejen mod at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i havet. Selve arbejdet med at anlægge tunnelen begynder tidligst i 2024.

Kort, der viser placeringen af den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel
Den røde linje er den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel. De sorte prikker er der, hvor der bliver anlagt skakte med byggeplads omkring i anlægsperioden. Den stiplede linje er en ledning, der fører vandet tilbage til et eksisterende kloaksystem og videre til renseanlægget Lynetten.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Svanemøllen Skybrudstunnel er i gang med en vurdering af konsekvenserne for miljøet. Vi forventer, at der vil være en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten i løbet af efterår 2022. I den forbindelse bliver naboer inviteret til informationsmøder, og senere i efteråret 2022 forventes projektet at få en miljøgodkendelse.

Det er Miljøstyrelsen, der står for miljøvurderingen, og du kan se mere på www.mst.dk/skybrudstunnel.
Her på siden kan du se tidligere idéoplæg til miljøkonsekvensrapporten samt idéoplæg til supplerende høringer.

Se detaljer om placeringen

På kortet nedenfor kan du se det område, hvor tunnelen bliver placeret, samt den forventede placering af skaktene. Du kan zoome ind og se hvilke matrikler, der ligger over tunnelen og en mere præcis placering af byggepladser ved skaktene. Kortet fungerer bedst, hvis du klikker på at få vist det i fuld skærm. Det er den stiplede firkant i venstre side.

 


På Københavns Kommunes digitale høringsportal kan man finde konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.

Gå til konkretiseringen af skybrudsplanen

Se tidligere pressemeddelelser

“Flydepram hjælper med forarbejde til skybrudstunnel” 18.02.2022

“Svanemøllen Skybrudstunnel nærmer sig virkeligheden” 13.12.2021

Projektet sker i et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning:

Kontaktinfo

Hvis du har flere spørgsmål, kan du skrive til os på sst@hofor.dk

For entreprenører

Få information om markedsdialogen om Svanemøllen Skybrudstunnel (in English)