Skjult FaceBook tracking ikon Svanemøllen Skybrudstunnel | Skybrudssikring i København

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud. Det vil områdets forsyningsselskaber og kommuner gøre noget ved.

Etableringen af Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommunerne København, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg for at løse problemer med oversvømmelser i det nordlige hovedstadsområde.

HOFOR står sammen med forsyningsselskabet Novafos for selve anlægsarbejdet, og vi forventer, at tunnelarbejdet kan gå i gang i løbet af efteråret 2025.

Skybrudstunnelen skal efter planen være færdig og i drift i 2032.

Forarbejdet er godt i gang

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Derfor er vi i fuld gang med geotekniske boringer flere steder på strækningen for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene.

Prøveboringerne er et skridt på vejen mod at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i tunnelen. Selve arbejdet med at anlægge tunnelen begynder i løbet af efteråret 2025.

To byggepladser bliver etableret i slutningen af 2024

To af byggepladserne, som skal være på Fiskerihavnen i Nordhavn og ved Ryparken, forventes at blive etableret fra slutningen af 2024 – forud for tunnelarbejdet. Naboer bliver informeret i god tid forinden.

Kontrakt på plads til etablering af byggeplads på Fiskerihavnen

I november 2023 underskrev projektet bag skybrudstunnelen kontrakt med entreprenøren CG Jensen om etablere den største af de kommende byggepladser, den på Fiskerihavnen. Læs mere om aftalen og arbejdet:

Stort skridt i arbejdet med Svanemøllen Skybrudstunnel

Kort, der viser placeringen af den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel
Den røde linje er den kommende Svanemøllen Skybrudstunnel. De sorte prikker er der, hvor der bliver anlagt skakte med byggeplads omkring i anlægsperioden. Den stiplede linje er en ledning, der fører vandet tilbage til et eksisterende kloaksystem og videre til renseanlægget Lynetten.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Svanemøllen Skybrudstunnel har foretaget en vurdering af konsekvenserne for miljøet. På nuværende tidspunkt forventer vi, at der vil være en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten i efteråret 2024, og i den forbindelse bliver naboer inviteret til informationsmøder.

Projektet forventes at få en miljøgodkendelse i løbet af efteråret 2024.

Det er Miljøstyrelsen, der står for miljøvurderingen, og du kan se mere på www.mst.dk/skybrudstunnel.
Her på siden kan du se tidligere idéoplæg til miljøkonsekvensrapporten samt idéoplæg til supplerende høringer.

Se detaljer om placering

På kortet nedenfor kan du se, hvor tunnelen bliver placeret (den røde linje,) og hvor skaktene skal være (de mørke cirkler).

Du kan zoome ind og se præcist, hvilke matrikler der ligger over og omkring tunnelen, samt hvilke matrikler, der ligger i ‘høringsområdet’.

Værd at vide:

  • Svanemøllen Skybrudstunnel er et samarbejde på tværs af kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet for at løse problemer med oversvømmelser. Forsyningsselskaberne HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning arbejder sammen om at anlægge tunnelen.
  • Arbejdet med at bore og anlægge Svanemøllen Skybrudstunnel starter i 2025, og tunnelen forventes at være færdig og sættes i drift i 2032.
  • Arealer og områder, der bliver inddraget under anlægsarbejdet, bliver reetableret i løbet af 2033.
  • Sammenlagt 10 kilometer tunnelrør skal fungere som en ny hovedvandvej under jorden, så områderne kan komme af med regnvand og dermed undgå skader og gener i forbindelse med skybrud og kraftig regn.
  • Tunnelrørenes bredde bliver fra 1,8 meter og op til knapt 5 meter i diameter.
  • Det store tunnelanlæg kan rumme godt 100.000 m3 vand – det svarer til Rundetårn 15 gange – og vil dermed også fungere som et stort bassin til at samle overløb op, som ellers vil havne i søer, kanaler og Øresund.
  • Hvert år vil der blive pumpet ca. 500.000 m3 vand til renseanlæg frem for at løbe ud i søer, kanaler og hav.
  • Tunnelen anlægges med en gren fra Lygten over Ryparken til Svanemøllen Kaserne og en anden tunnelgren fra Nordkanalen via Dyssegårdsparken og Søholmlund til Svanemøllen Kaserne og derfra videre ud til en pumpestation på spidsen af Nordhavn.

Se tidligere pressemeddelelse

Flydepram hjælper med forarbejde til skybrudstunnel

Tre bygherrer samarbejder

Projektet sker i et samarbejde mellem HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning:

Kontaktinfo Svanemøllen Skybrudstunnel

Hvis du har flere spørgsmål, kan du skrive til os på sst@hofor.dk

Vil du gerne arbejde med skybrudstunnelen?

Læs mere om job i HOFOR på hofor.dk/job

For entreprenører

Få information om markedsdialogen om Svanemøllen Skybrudstunnel (på dansk og engelsk)

Mere baggrund om Svanemøllen Skybrudstunnel

Projektet har været længe undervejs, og der har tidligere været høringer om skybrudstunnelen. Se materialerne her:

2021

Februar 2021: Supplerende idéhøring, miljøkonsekvensrapport for Svanemøllen Skybrudstunnel

2020

Februar 2020: Supplerende idéhøring, miljøkonsekvensrapport for Svanemøllen Skybrudstunnel

2019

Se opsamling af høringssvar om Svanemøllen Skybrudstunnel fra første offentlighedsfase på Miljøstyrelsens hjemmeside
Læs idéoplæg til miljøkonsekvensrapport for Svanemøllen Skybrudstunnel