Skjult FaceBook tracking ikon Svanemøllen Skybrudstunnel - HOFOR

Store dele af København, Gentofte og Gladsaxe er hårdt ramt af oversvømmelser ved kraftig regn eller skybrud . Det vil områdets forsyningsselskaber nu gøre noget ved.

Planen er, at Novafos, der er forsyningsselskab for Gentofte og Gladsaxe Kommuner i samarbejde med HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, anlægger en tunnel, der kan lede regnvandet fra Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård ud i havet.

Undersøgelserne er startet

Før vi kan gå i gang, er der mange forhold, der skal undersøges. Derfor er vi nu i gang med geotekniske boringer flere steder på strækningen for at undersøge grundvandsniveauet og jordbundsforholdene.

Prøveboringerne er et skridt på vejen mod at planlægge den bedste vej, vandet kan løbe ud i havet. Det er endnu ikke til at sige præcist, hvor denne skybrudstunnel vil blive anlagt, og arbejdet med at tunnelere starter tidligst i 2024.

Miljøvurdering af Svanemøllen Skybrudstunnel

Svanemøllen Skybrudstunnel er i gang med en vurdering af konsekvenserne for miljøet. I februar 2020 blev der sendt en supplerende høring ud, da enkelte dele af projektet har ændret sig siden den første høring. I efteråret 2020 anbefalede politikere i Københavns Kommune at udløbspunktet blev ændret til at ligge ved Fiskerihavnen (FSK). Det, og enkelte andre ændringer, betyder, at der kommer en supplerende høring i starten af 2021.

Vi forventer, at der vil være høring af miljøkonsekvensrapporten i første halvår af 2022. I den forbindelse bliver naboer igen inviteret til møder, og tidligst i efteråret 2022 vil projektet kunne få en miljøgodkendelse. Det er Miljøstyrelsen, der står for miljøvurderingen, og du kan se mere på www.mst.dk/skybrudstunnel. Ideoplægget som fortæller mere om projektet blev sendt til de nærmeste naboer og til forskellige interesseorganisationer. Du kan også se oplægget her, ligesom materialet til den supplerende høring er tilgængeligt her på siden.

På kortet nedenfor kan du se det område, hvor tunnelen bliver placeret, samt den forventede placering af skaktene. Du kan zoome ind og se hvilke matrikler, der ligger over tunnelen og en mere præcis placering af byggepladser ved skaktene. Kortet fungerer bedst, hvis du klikker på at få vist det i fuld skærm. Det er den stiplede firkant i venstre side.

På Københavns Kommunes digitale høringsportal kan man finde konkretiseringen af skybrudsplanen for Bispebjerg, Ryparken og Dyssegård.

Gå til konkretiseringen af skybrudsplanen

Samarbejdspartnere

Projektet sker i et samarbejde mellem:

 Novafos og HOFOR logo