HOFOR Vind A/S | HOFOR

HOFOR Vind A/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at forsyne kunder med vindenergi.

Selskabet ejer desuden datterselskaberne Tjørneby Wind Park ApS, Ravlundvej Wind Park ApS samt HOFOR Kikkenborg Sol IVS. Datterselskabernes hovedformål er at opføre og drive vindmøller ved Tjørneby på Lolland og Ravlundvej i Jylland samt at forberede grundlaget for opstilling af VE-anlæg, at opføre, drive, finansiere og yde rådgivning om VE-anlæg samt at varetage hermed nært beslægtet virksomhed.

HOFOR Vind A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Vind A/S:

Binavn: Selskabet hed tidligere KE Vind A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.

Selskabet har desuden følgende binavne: HOFOR VE A/S, HOFOR Sol A/S samt KE VE A/S.

Adresse: Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 33 35 43 04
EAN nummer: 579 000 197 070 3
LEI nr.: 529 900 651 ADD 344 5SO82
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse: Lars Therkildsen, formand
Bjarne Korshøj, næstformand
Jan Kauffmann
Yen Meng-Lund
Lotte Bøjer
Direktion: Jan Kauffmann
HOFOR Logo