Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Vind A/S - HOFOR

HOFOR Vind A/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at forsyne kunder med vindenergi.

HOFOR Vind A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Vind A/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere KE Vind A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.

Selskabet har desuden følgende binavne: HOFOR VE A/S, HOFOR Sol A/S samt KE VE A/S.

Adresse: Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 33 35 43 04
EAN nummer: 579 000 197 070 3
LEI nr.: 529 900 651 ADD 344 5SO82
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Gorm Elikofer, næstformand
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Charlotte Søndergren