Skjult FaceBook tracking ikon Syn af fjernvarmeinstallation - HOFOR

Vigtig information til installatører – hvem må lave hvad på fjernvarmeinstallationer?

Fjernvarmeinstallationer

Alle fjernvarmeinstallationer skal overholde vores ‘Tekniske Bestemmelser’ med bilag og principdiagrammer og skal, inden de tages i brug, synes af os.

NB! Vær opmærksom på, at der i øjeblikket på grund af ekstra travlhed og corona må forventes ekstra ventetid på udførelse af syn.

Se vores tekniske bestemmelser, bilag og principdiagrammer

Passtykke for måler samt følerlommer afhentes ved HOFOR A/S, Forlandet 29, 2300 København S. De skal monteres som beskrevet i vores principdiagrammer.

Fjernvarmemåler medbringes ved syn af HOFOR.

Kontakt Målerteknik:
3395 3969

Mandag-fredag kl. 08.30 – 14.30

Vigtig information ved syn af fjernvarmeanlæg

Få et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med syn af dit fjernvarmeanlæg

Ændringer og udskiftning af eksisterende fjernvarmeinstallationer

Hvis der foretages ændringer eller udskiftning af eksisterende fjernvarmeinstallationer på primærsiden, skal der foretages nyt syn af installationen.

Er tilslutningseffekten på over 87 kW, skal der ligeledes indsendes projekt til godkendelse. Er det i forbindelse med arbejdet nødvendigt at fjerne vores måler og følerlommer, skal vi have besked.

Kontakt Målerteknik:
3395 3969

Projekt for anlæg med tilslutningseffekt over 87 kW

Er tilslutningseffekten på ejendommens “Aftale om fjernvarmelevering” 87 kW eller derover, skal der indsendes projekt til godkendelse.

Bemærk! Mindst 14 dage før I skal påbegynde arbejdet, skal Kundeaftaler have modtaget et samlet projekt for varmecentralen. Det skal sendes til:

fjvdiagram@hofor.dk

Projektet skal indeholde anlæggets primærside samt ekspansions- og afblæsningsprincipper på sekundærsiden.

Projektet skal opfylde betingelserne i vores leverings- og tekniske bestemmelser

Se leverings- og tekniskebestemmelser

Anlæg med tilslutningseffekt mindre end 87 kW

Du skal kun indsende et projekt for anlæg med en tilslutningseffekt under 87 kW, hvis der er tilsluttet en alternativ energikilde. Anlægget skal dog opfylde vores bestemmelser.

Er der ifølge ejendommens ”Aftale om fjernvarmelevering” en tilslutningseffekt på mindre end 40 kW, bliver fjernvarmeanlægget synet og godkendt på stedet af HOFOR – og efter de gældende bestemmelser.

Varmemåler

Varmemålere sættes op af HOFOR.

Hvis du tager måleren ned, skal vi have besked.

Kontakt Målerteknik:
3395 3969

Du er velkommen til at ringe og få mere information om lavtemperaturområder.

Kontakt HOFOR:
3395 3395

Mandag til fredag kl.: 08:30-14:00

Se et kort over de nuværende lavtemperaturområder i København