Skjult FaceBook tracking ikon Danmarks største vejvandsrenseanlæg har set dagens lys - HOFOR

Danmarks største vejvandsrenseanlæg

  • Arkitekt view mellem to bygninger
  • Illustration af anlægsdiagram og komponenter
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd
  • Vejvandsrenseanlæg Ørestad Syd

Vejvandsrensning i Ørestad Syd

Danmarks største vejvandsrenseanlæg har set dagens lys i Ørestad Syd på Amager. Den innovative renseteknik, der er opfundet af en forsker fra Københavns Universitet, er første storskalaforsøg på at løse de problemer, byerne har med vejvand, der forurener vandmiljøet og grundvandet eller skal pumpes gennem byerne ud til spildevandsrenseanlæg.


Projektet

Det er Danmarks første vejvandsrenseanlæg af sin slags, der nu er taget i brug i Ørestad. Det store anlæg kan med en ny grøn teknik rense 110 liter vejvand i sekundet. Anlægget er etableret af HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og By & Havn, mens renseteknikken er opfundet af professor Marina Bergen Jensen fra Københavns Universitet. Efter en række forsøg på mindre anlæg har hun sammen med Rambøll, Watercare og HOFOR udviklet metoden, så den nu kan tages i brug i stor skala og rense vejvand fra Ørestad Syd, så det bliver rent nok til at blive ledt direkte ud i Naturpark Amager.

”Vi har opfundet en grøn teknologi, der er inspireret af den måde, som stoffer transporteres gennem jordlag på

ude i den danske natur. Det såkaldte dobbeltporøse filter, som vi har udviklet, kan rense vejvandet helt uden brug af strøm eller kemikalier,” forklarer opfinderen af filteret, professor Marina Bergen Jensen.

Vandet fra vejene bliver gennem rør ledt til renseanlægget, hvor det først bliver renset for blade, plastkapsler, poser og andre grove partikler. Herfra løber vandet ind i et slags sandwich-filter, hvor den dobbeltporøse filtrering sker. Via tyngdekraften flyder vandet gennem renseanlægget, som fanger og renser meget små partikler og andre forurenende stoffer. Derefter får vandet lov til at løbe videre ud i Naturpark Amager – nu renset for snavs.