Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Forsyning Holding P/S - HOFOR

HOFOR Forsyning Holding P/S har som formål at eje følgende datterselskaber:

  • HOFOR Holding A/S
  • HOFOR Bygas P/S
  • HOFOR Fjernvarme P/S

HOFOR Forsyning Holding P/S ejes af Københavns Kommune.

Selskabet har ingen medarbejdere, og al administration af selskabet varetages af serviceselskabet HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Forsyning Holding P/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere KE Varmeforsyning Holding P/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Selskabet har desuden binavnet GREATER COPENHAGEN UTILITY P/S.
Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.
CVR nummer: 26 85 36 05
EAN nummer: 579 000 168 669 7
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplementar.
Bestyrelse: Susanne Juhl, formand
Lars Weiss, næstformand
Karina Vestergård Madsen
Andreas Boisen
Karl Vogt-Nielsen
Sofie Buch
Jane Meller Thomsen
Sarah C.B. Christensen
Direktion: Henrik Plougmann Olsen