Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Forsyning Holding P/S | HOFOR

HOFOR Forsyning Holding P/S har som hovedformål at eje følgende datterselskaber:

  • HOFOR Holding A/S
  • HOFOR Bygas P/S
  • HOFOR Fjernvarme P/S

HOFOR Forsyning Holding P/S ejes af Københavns Kommune. Selskabet har ingen medarbejdere, og al administration af selskabet varetages af serviceselskabet HOFOR A/S.

HOFOR Forsyning Holding P/S er et partnerselskab. Styringsmæssigt er der ingen forskel på et partnerselskab (P/S) og et aktieselskab (A/S). Det er kun i skattemæssig henseende, at et partnerselskab er anderledes end et aktieselskab.
 

Andre oplysninger om HOFOR Forsyning Holding P/S:

Binavn: Selskabet hed tidligere KE Varmeforsyning Holding P/S, hvilket i dag er selskabets binavn.

Selskabet har desuden binavnet GREATER COPENHAGEN UTILITY P/S.

Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S.
CVR nummer: 26 85 36 05
EAN nummer: 579 000 168 669 7
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren eller af en komplementar.
Bestyrelse: Leo Larsen, formand
Marcus Vesterager, næstformand
Karina Vestergård Madsen
Anita Mac
Lars Berg Dueholm
Helle Parsberg
Astrid Skotte
Niels Eriksen
Direktion: Lars Therkildsen
Jan Kauffmann