Skjult FaceBook tracking ikon Projekt rent vandløb - HOFOR

Ti kommuner på Vestegnen har gennem en del år samarbejdet om et projekt, der på sigt skal genskabe et rent vandløb.

Illustration af fremtidige Harrestrup å med rent vandløb
Projekt rent vandløb handler om genskabe Harrestrup Å, som er en å med et naturligt vandløb med rent vand.

Rent vandløb og tør kælder

Visionen for projektet er, at den lange å atter skal være et naturligt vandløb med rent vand – og at åen sammen med det nye spildvandsanlæg skal bidrage til, at voldsom regn ikke havner i de nærliggende kældre.

Åen er tidligere blevet fyldt med ildelugtende spildevand og kloaksnask under voldsomt skybrud. Det har været til stor gene for bl.a. beboere omkring Vigerslevparken, hvor beboerne på Hvidovre-siden desuden har været plaget af oversvømmelser.

Men det skal være slut nu. ”Vi bygger en række nye underjordiske afløbsbassiner, hvor kloakvandet fremover ledes hen under voldsom regn. Og samtidig udformer vi nogle steder åen på en sådan måde, at åen uden at skade omgivelserne kan løbe over ved skybrud og stadig være en god transportvej for regnvandet”, forklarer Frank Brodersen fra HOFOR.

Ny strand og genopretning af natur

Det er ikke kun rent åløb og tørre kældre, der bliver gevinsten ved projektet. Å-systemet munder ud i Kalveboderne i Valbyparken, og her har der længe været et stærkt, lokalt ønske om bademuligheder.

Når vandkvaliteten ved udløbet i Kalveboderne lever op til EU’s krav, er Københavns Kommune parat til at anlægge en ny badestrand.

Desuden skal åen slynge sig naturligt igennem landskabet, have grønne kanter og være tilgængelig for borgerne i området, hvor den i dag er lagt i betonkanaler og kanter og bund er rettet ud. Mange steder er den også hegnet ind.

Projektet er et rigtig godt eksempel på, at vi kan sikre vores byområder mod klimaforandringer og skybrud samtidig med, at vi giver borgerne bedre rekreative muligheder.

Illustration af Harrestrup Ås stræk gennem kommunerne
På kortet kan du se Harrestrup Ås stræk gennem kommunerne.

Besøg hjemmesiden for projekt Harrestrup Å