Skjult FaceBook tracking ikon Mod CO2-neutral fjernvarme - HOFOR

I 2020 var 79 pct. af fjernvarmen i Københavnsområdet CO2-neutral. I HOFOR arbejder vi på det meget ambitiøse mål, at fjernvarmen skal være 100 pct. CO2-neutral.

Det er en del af Københavns Kommunes klimaplan, som sigter på, at København skal være CO₂-neutral hovedstad.

Vi er allerede nået langt. Vi har erstattet kul med bioenergi, vi har omlagt dampnettet til vandbaseret fjernvarme, og vi har – foreløbig i mindre skala – etableret varmepumper, geotermi og biogas i varmeforsyningen.

Hvis vi skal lykkes med at gøre fjernvarmen 100 pct. CO2-neutral, kræver det, at den fossile del af affaldet (plast), der i dag afbrændes på affaldsforbrændingsanlæggene, og de sidste fossile brændsler, der i dag anvendes på kraftvarme- og varmeværkerne, erstattes af bæredygtig bioenergi, varmepumper, geotermi og elpatroner.

Herudover vil det kræve omstilling af spidslastanlæggene væk fra olie og naturgas og optimeringer af fjernvarmesystemet med lavere temperatur og mere fleksibilitet.

Læs mere om Københavns Kommunes plan for at skabe en CO2-neutral hovedstad

Læs mere om omlægning af dampnettet

Samspillet mellem vindkraft og kraftvarmeværker

I fremtiden vil der komme endnu mere vindkraft i det danske energisystem. Dermed forventes det, at udfordringerne med at indpasse vindenergien i energisystemet allerede fra 2020/2025 vokser gevaldigt, da det kræver stor fleksibilitet i kraftvarmesystemet at skrue op og ned for elproduktionen afhængigt af, om det blæser eller ej.

Når det blæser, vil der med den fremtidige udbygning af vindkraft i Danmark og Tyskland være store mængder billig og CO2-neutral vindenergi til rådighed.

En del af vindenergien kan med fordel benyttes til varmeproduktion f.eks. ved brug af elpatroner og varmepumper. Således kan vindkraftens afsætningsmarked øges betydeligt, og forbrugerne vil få billig og CO2-neutral varme.

Når det ikke blæser, vil vi derimod have mangel på både el og varme. Derfor vil der i fremtiden stadig være behov for kraftvarmeværker, der kan udnytte brændslerne effektivt til en samproduktion af el og varme, og dermed gøre det samlede el- og varmesystem mere fleksibelt.

Læs om vedvarende energikilder