Skjult FaceBook tracking ikon Ansøg om at blive tilsluttet kloakken - HOFOR

Ansøg om at blive tilsluttet kloakken

Find information om, hvordan du søger om en tilslutning til kloaknettet.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet kloaksystemet, og der ikke er betalt tilslutningsbidrag, skal du som grundejer betale for at blive tilsluttet kloaksystemet.

Stikledningen skal sammen med de øvrige afløbsinstallationer på din ejendom godkendes af byggemyndigheden i den kommune, hvor ejendommen ligger.

Find kontaktinformation på byggemyndigheden i din kommune

Dit ansvar

HOFOR sørger for etableringen af vores del af stikledningen, men projekteringen af hele stikledningen – også vores del – er dit ansvar som grundejer.

Hvis du skal betale tilslutningsbidrag, udføres vores del af stikledningen uden udgifter for dig. I næsten alle andre tilfælde skal du betale for det arbejde, der bliver udført.

Spørgsmål til din kloakstikledning

Du er velkommen til at kontakte Byggesupport, hvis du har spørgsmål om etableringen af kloakledningen.

stikledning@hofor.dk

Ledningsoplysninger

Hvis du ønsker oplysninger om, hvor der ligger offentlige afløbsledninger i jorden inden for vores forsyningsområde, kan du søge ledningsoplysninger via LER.dk

Gå til Ledningsejerregistret

Ansøg om kloakstikledning

Udfyld ansøgningsformularen til etablering af en kloakstikledning.