Skjult FaceBook tracking ikon Ledningsoplysninger - HOFOR

Ledningsoplysninger

Når I udfører et gravearbejde, er det vigtigt at undgå at skade ledningerne i jorden.

LER – Ledningsejerregistret

Inden I igangsætter et gravearbejde, skal I søge ledningsoplysninger via LER.

LER kontakter ledningsejerne i det søgte område, hvorefter ledningsplanerne sendes direkte til jer.

Gå til LER

Har I spørgsmål til Ledningsoplysning?

Skriv til os på:
LERanm@hofor.dk

Gravearbejde i offentligt areal

Foregår jeres gravearbejde på offentlige arealer, skal I indhente en gravetilladelse fra kommunens vejmyndighed.

Sørg for at følge retningslinjerne i gravetilladelsen som fx DS 475, der er en dansk standard for etablering af ledningsanlæg.

DS 475 – etablering af ledningsanlæg i jord

Kravspecifikationer

Som bygherre skal I til enhver tid overholde de gældende kravspecifikationer fra HOFOR.

Se HOFORs tekniske kravspecifikationer

Gravearbejde i privat areal

Når I skal grave på privat grund, skal I også sørge for indhente en tilladelse fra grundejeren. Husk at respektere eventuelle servitutter og deklarationer.