Skjult FaceBook tracking ikon Visionen for Blok 4 - HOFOR

Hver dag sørger HOFOR for, at københavnere får varme i deres radiatorer og varmt vand i hanen. Og hver dag arbejder vi målrettet på at gøre den varme, vi leverer, grønnere. Samtidig har vi fokus på, at de københavnske familier skal kunne varme deres bolig op til en fornuftig pris.

HOFOR ønsker kort sagt at levere en fjernvarme, der er så grøn og så sikker som mulig – og til en fornuftig pris.

Derfor har vi bygget Blok 4, som gør Amagerværket klar til at forsyne København og store dele af hovedstadsområdet med fjernvarme, der udelukkende er baseret på bæredygtig biomasse.

Billede af kraftværksblok på Amagerværket
Ydersiden af den nye Blok 4 på Amagerværket.

Verdens første CO2-neutrale hovedstad

Ved at sige farvel til kul og goddag til en langt grønnere el- og varmeproduktion i København bidrager HOFOR afgørende til Københavns mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Amagerværkets Blok 4 reducerer ca. en tredjedel af den samlede mængde CO2, København skal reducere for at opfylde sit mål.

Ved at skifte fra kul til biomasse på Amagerværket blev fjernvarmen i Københavnsområdet 80 pct. C02 neutral allerede i 2020.

Flere grønne energikilder i spil

Ud over at vi har ombygget Amagerværket til udelukkende at anvende biomasse, arbejder vi i HOFOR også med andre former for vedvarende energi, som i fremtiden kan give hovedstaden et effektivt og fleksibelt energisystem.

Vi arbejder løbende med en række forskellige projekter, f.eks. inden for geotermi, store varmepumper, varmelagring og solvarme til fjernvarme. En række af teknologierne kræver dog yderligere udvikling, før de kan levere en væsentlig del af fjernvarmen. De indgår derfor i HOFORs langsigtede varmeplanlægning.