Skjult FaceBook tracking ikon Vand på vejarealer - HOFOR

Vejriste skal holdes rene, så regnvandet kan komme væk.

Rendestensbrøndene (vejriste) og stikledningerne i vejen ejes af vejens ejer- dvs. grundejerforeningen eller kommunen. Vejens ejer har ansvar for renholdelse af rendestensbrøndene.

Konstaterer du vand på vejen eller en tilstoppet rendestensbrønd, kan du kontakte den tekniske forvaltning i den kommune, vejen ligger i.