Skjult FaceBook tracking ikon Kagsåparkens Regnvandsprojekt - HOFOR

Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et stort klimatilpasningsprojekt for Kagsåparken, der ligger på grænsen mellem Herlev Kommune og Gladsaxe Kommune. Afløbssystemet omkring Kagsåparken har svært ved at følge med, når det regner kraftigt. Spildevand og regnvand presser sig op gennem de overfyldte kloakker og løber direkte ud i Kagså, som går over sine bredder og skaber oversvømmelser.

Færre oversvømmelser og renere vand

Kagsåparkens Regnvandsprojekt skal mindske antallet og omfanget af oversvømmelser og samtidig forbedre vandkvalitet i Kagså. Projektet skal skabe bedre plads til regnvandet både over jorden ved at anlægge søer og lavninger, der forbindes af en ny strømrende. Under jorden lægges en bassinledning, som tager imod spildevand blandet med regnvand, og som kan rumme store mængder vand. Når en kraftig regn sætter afløbssystemet under pres, vil bassinledningen fremover kunne opbevare spildevandet, indtil det kan fortsætte i afløbssystemet.

Den nye bassinledning vil kunne begrænse de nuværende overløb fra afløbssystemet til Kagså, som sker mere end 50 gange om året til i gennemsnit 10 gange om året. Gladsaxe og Herlev Kommuner planlægger desuden at gennemføre andre projekter, der skal adskille regnvand og spildevand i området inden 2027. Det vil nedsætte antallet af overløb yderligere til 5 gange i gennemsnit om året.

Det betyder, at vandet i Kagså vil blive markant renere, end det er i dag. Ændringerne vil også begrænse lugtgener.

Samarbejdsprojekt

Kagsåparkens Regnvandsprojekt er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune og kommunernes vand- og spildevandsselskaber, Novafos og HOFOR.

Kort, der viser Kagsåparken og dertilhørende stier og ny strømrende og nye søer

Anlægsarbejde 2023-2027

Kagsåparkens Regnvandsprojekt er blevet udskudt, fordi den nye letbane på Ring 3 skal anlægges først. Der er ikke plads til to så store anlægsprojekter i området på samme tid. Anlægsarbejdet i Kagsåparken begynder i oktober 2023, og anlægget kan indvies i slutningen af 2027.

Miljøvurdering for projektet var i offentlig høring i 2017.

Du kan læse mere om projektet på Novafos hjemmeside