Skjult FaceBook tracking ikon Letbanen | HOFOR

Letbanen


Hvad går projektet ud på?

En vigtig trædesten mod at skabe grønne og bæredygtige byer er at flytte biltrafikanter i Hovedstadsområdet over i mere klimavenlige transportformer. I 2025 skal Hovedstadens Letbane køre sin første tur langs Ring 3, hvilket forventes at mindske det trafikale pres og CO2-udledingen på denne strækning betragteligt.

For at gøre plads til letbanen, flytter HOFOR vand- og spildevandsledninger i flere af de kommuner, som letbanen skal køre igennem, og i 2021 arbejder vi både i Herlev og Brøndby på samme tid. 

Det er store rør, der bliver lagt i jorden (op til 1,4 m i diameter), og derfor fylder arbejdet med at lægge rørene i jorden også meget i vejen.

Vores arbejde med ledningsomlægninger sker i koordinering med andre ledningsejere og i tæt dialog med de relevante myndigheder. Vores arbejde betyder bl.a., at vi har behov for afspærring af arbejdsarealer, og vi omlægger løbende trafikken i de berørte områder, så den fortsat afvikles sikkert og smidigt.

Vi orienterer løbende beboere og virksomheder i om forhold, der kan have betydning for dem.


Sådan gør vi i Herlev

I Herlev flytter, forstærker og udvider HOFOR det eksisterende spildevandssystem for at skabe plads til letbanen langs og på tværs af Herlev Ringvej. Derudover påbegynder vi klimasikring af spildevandsledningerne, så de er forberedt til de øgede regnmængder i fremtiden. Vi forventer at slutte arbejdet i Herlev i sommeren 2021.

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Herlev, kan du kontakte HOFOR på mail:

herlevomlaegninger@hofor.dk

På Herlev Kommunes hjemmeside kan du se mere om, hvordan letbaneprojektet vil påvirke Herlev.

Sådan gør vi i Brøndby

I Brøndby skal letbanen etableres i vestsiden af Søndre Ringvej. Derfor flytter HOFOR rør fra den ene side af Søndre Ringvej til den anden.

Vi arbejder i to kryds i den samme periode, og strækningen bliver samtidig fremtidssikret med to store klimaledninger – klar til den dag, hvor spildevand og regnvand skal skilles ad i separate rør til gavn for klimaet.

Arbejdet i Brøndby forventes ligeledes at slutte i sommeren 2021.

Hvis du har spørgsmål til vores arbejde i Brøndby, kan du kontakte HOFOR på mail:
letbanebrondby@hofor.dk

På Brøndby Kommunes hjemmeside kan du læse mere om, hvordan letbaneprojektet vil påvirke Brøndby.

Følg med på trafikinfo og trafikradio.

På dinletbane.dk kan du tilmelde dig nyheder om byggeriet af letbanen.