Skjult FaceBook tracking ikon Letbanen - HOFOR

Letbanen


I perioden 2019-2021 omlagde vi spildevandsledninger og skybrudssikrede i flere kommuner langs den nye letbanestrækning.

En vigtig trædesten mod at skabe grønne og bæredygtige byer er at flytte biltrafikanter i Hovedstadsområdet over i mere klimavenlige transportformer. I 2025 skal Hovedstadens Letbane køre sin første tur langs Ring 3, hvilket forventes at mindske det trafikale pres og CO2-udledingen på denne strækning betragteligt.

For at gøre plads til letbanen, har HOFOR flyttet vand- og spildevandsledninger i flere af de kommuner, som letbanen skal køre igennem.

I Herlev flyttede, forstærkede og udvidede vi det eksisterende spildevandssystem langs og på tværs af Herlev Ringvej. Derudover klimasikrede vi spildevandsledningerne, så de blev forberedt til de øgede regnmængder i fremtiden.

I Brøndby skal letbanen etableres i vestsiden af Søndre Ringvej. Derfor flyttede HOFOR rør fra den ene side af vejen til den anden. Strækningen blev samtidig fremtidssikret med to store klimaledninger – klar til den dag, hvor spildevand og regnvand skal skilles ad i separate rør til gavn for klimaet.

Ud over arbejderne i Herlev og Brøndby har vi også flyttet og sikret brønde, vand- og spildevandsledninger i Rødovre og Vallensbæk.

Derudover har HOFOR - for at sikre vores vitale vandforsyning mod eventuelle skader fra letbanens kommenende anlægsarbejder - arbejdet med at sikre tre store transmissionsledninger fra vandværkerne ved Søndersø, Lejre og Regnemark.