Skjult FaceBook tracking ikon Ansøg om ledningsomlægning - fjernvarme - HOFOR

Ansøg om ledningsomlægning – fjernvarme

Ønsker du at ansøge om en ledningsomlægning af en af HOFORs forsyningsledninger? Her er, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en ledningsomlægning.

HOFOR har behov for at vide, hvad baggrunden for den ønskede ledningsomlægning er. Samtidig skal du undersøge, om ledningens placering er beskyttet, og hvordan ledningsarbejdet skal gennemføres.

Her er en række nyttige punkter at tage med i det videre forløb med en ansøgning om ledningsomlægning:

Ansøgning

Hent yderligere oplysninger hos os på adressen LERanm@hofor.dk, ved at angive LER nummeret. HOFOR har i forvejen disse oplysninger:

  • Længdesnit over varmeledninger
  • Vand – kun koter på store samt nyere ledninger
  • Spildevand – kun koter.

Herefter skal du fremsende et detailprojekt samt forslag til nyt tracé for omlægningen til mailadressen:

kryds-omlaegning@hofor.dk

Ud fra dine oplysninger kan HOFOR herefter kommentere og beregne et skøn på opgavens omfang.
Et detailprojekt skal indeholde situationsplan og detail- og snittegning, med HOFORs ledninger indtegnet. Derudover har vi behov for en beskrivelse af projektet samt en forventet tidsplan.

I emnefeltet på mailen til kryds-omlaegning@hofor.dk skal du skrive en adresse for området, samt hvad I ønsker at få omlagt.
Eksempel: ”Ørestads Boulevard 35, 2300 KBH S – omlægning af HOFOR ø600 vandledning”.

Godkendelse

Når HOFOR har modtaget det fremsendte detailprojekt, vil der være mulighed for en evt. godkendelse af omlægningen.

Omlægningen skal ske i overensstemmelse med HOFORs lægningsprincipper og anlægsforskrifter m.v., som normalt anvendes i HOFOR. Yderligere skal omlægning ske jf. HOFORs gældende kravspecifikationer. Dem kan du finde på https://hofor-tekniskdesign.dk/

I forbindelse med omlægninger på forurenede matrikler, skal omlægningen godkendes af HOFOR Miljø. Sagsbehandlingstiden er ca. 6 uger. Der skal forventes en længere leveringstid på rørmaterialer ved forurenede matrikler. Dette skal indarbejdes i bygherrens anlægstidsplan.

Aftalen

HOFOR laver et udkast til en aftale mellem HOFOR og bygherren, som skal underskrives inden arbejdet sættes i gang. Derudover er det også en forudsætning, at fakturaen på HOFORs skøn er betalt.

Som hovedregel vil det være HOFORs entreprenører, som udfører selve omlægningerne.

HOFOR Drift fører tilsyn med en evt. omlægning, som bygherre betaler for. HOFORs interne sagsbehandlingstid og ressourcer vil også blive faktureret til bygherre.

Handler det om bygas?

Hvis henvendelsen drejer sig om bygas, skal I rette særskilt henvendelse til HOFOR Bygas:

3395 2610

bygas-ledning@hofor.dk

Bemærk, at sagsbehandlingstiden kan variere efter kompleksitet. Vi forventer at kontakte jer inden for 10 hverdage.