Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR VE Komplementar ApS - HOFOR

HOFOR VE Komplementar ApS’ funktion er at være komplementar for selskaber med aktiviteter inden for vedvarende energi.

Selskabet har ingen medarbejdere, og al administration af selskabet varetages af serviceselskabet HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Fjerritslev SOL K/S:
Gældende for: Beskrivelse:
Adresse: c/o HOFOR A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR nummer: 40 72 04 64
EAN nummer: 579 000 261 426 2
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem, eller af bestyrelsens formand i forening med direktøren.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Gorm Elikofer
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Charlotte Søndergren