Skjult FaceBook tracking ikon Sådan kan I reducere vandregningen - HOFOR

Vandspareråd til ejendomsserviceteknikere i etageejendomme, erhverv og kommunale ejendomme.

Som ejendomsservicetekniker i en boligforening, kommunal ejendom eller virksomhed har du ofte et bredt arbejdsområde. Det handler både om mennesker, bygninger, udendørsarealer, miljø og klima og administrative opgaver.

Især miljø og klima fylder mere og mere, og beboere, bestyrelser, kommuner og brugere stiller krav om at spare fx på vandregningen.

Metoder til at sænke forbruget af vand

Der er nogle forskellige metoder, du kan bruge, hvis du ønsker at sænke vandforbruget i den ejendom, du drifter.

1. Tjek for utætheder

Først og fremmest handler det om, at du gennemgår ejendommens vandinstallation for at sikre, at der ikke er utætheder eller andre ting, der kan øge vandforbruget.

Du kan anvende følgende tjekliste i forbindelse med din gennemgang af flow i vandhaner og brusere, perlatorer, vanding på fællesarealer mv.:

Hent generel tjekliste til brug ved gennemgang af vandinstallationer

Du kan anvende følgende tjekliste ved gennemgang af ejendommens varmtvandsbeholder (fx temperatur, ventetid og vandspild):

Hent teknisk tjekliste til brug ved gennemgang af varmtvandsbeholder

2. Undersøg vandmængden med en målekop

Vandinstallationer skal dimensioneres og udføres, så vandforsyningen til de enkelte tapsteder er tilfredsstillende.

Ønsker du at undersøge vandmængden på hvert tapsted i din ejendom, kan du bruge en målekop, som viser, hvor mange liter vand, der kommer ud pr. minut.

Se ejendomstekniker Claus Østervig der viser, hvordan han måler med en målekop. (Varighed knap 2 min.)

3. Mål op imod vandnormen

Tjek derefter, om mængden af vand svarer til de forudsatte vandstrømme i vandnormen. Kommer der for vand meget ud i forhold til vandnormen, er det vandspild. Kommer der for lidt, går det ud over brugernes komfort.

Vandnormen er en dansk standard (DS 439), der viser, hvor mange liter vand, der bør komme ud fra et tapsted i minuttet.

Hent og print et skema over de forudsatte vandstrømme

Hvad kan du gøre, hvis der kommer for lidt vand ud fra et tapsted:

  • Kommer der for lidt ud, kan du kontakte jeres VVS-installatør for at finde en løsning. Det kunne være:
    • Installering af en trykforøger eller hydrofor.
    • Rense tilstoppede rør.

Hvad kan du gøre, hvis der kommer for meget vand ud fra et tapsted:

  • Du kan tilpasse vandmængden ved at installere vandbesparende armaturer, luftblandere/perlatorer og brusere.

Få flere tips til at spare vand og energi på vores tekniske akademier