Skjult FaceBook tracking ikon Trappemodel giver rabat på vandafledningsbidraget - HOFOR

– til erhvervskunder med højt vandforbrug

Den 1. januar 2014 besluttede Folketinget , at betalingen for den variable del af vandafledningsbidraget skal ændres for erhvervsvirksomheder. Der er indført en trappemodel, der betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er større end 500 m³.

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen fra årsskiftet er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår. Tilmelding af ejendomme foregår på Naturstyrelsens hjemmeside via www.trappetilmelding.dk. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og Naturstyrelsens vejledning hertil.

De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal alene meddele ændringer.

Trappemodellens trin

Trin 1 er standardtarif og gælder bl.a. for alle almindelige kunder.

Den nye ordning indfases over 5 år som vist i tabellen her under:
Årstalm³ takst på trin 2m³ takst på trin 3
20144% lavere end trin 112% lavere end trin 1
20158% lavere end trin 124% lavere end trin 1
201612% lavere end trin 136% lavere end trin 1
201716% lavere end trin 148% lavere end trin 1
201820% lavere end trin 160% lavere end trin 1

Hvis der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, afregnes ejendommen efter trin 1. Når fristen for tilmelding er udløbet, er det ikke muligt at foretage ændringer i tilmeldingen.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt ordningen inden 15. september, eller der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, vil ejendommen blive afregnet for det fulde vandforbrug som på trin 1. Ejendommen kan da tilmeldes – eller tilmeldingsoplysninger kan rettes – i løbet af det efterfølgende år for at blive afregnet efter trappemodellen fra 1. januar. Frister herfor fastsættes af Naturstyrelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Naturstyrelsen på telefon 7254 3000.

Naturstyrelsens vejledende notat om trappemodellen

Naturstyrelsens vejledende notat om trappemodel (inkl. bilag)