Skjult FaceBook tracking ikon Priser på vand i Dragør 2017 - erhverv - HOFOR

Pr. 1. januar 2017 er prisen på vand 61,54 kr. pr. m³.

Prisen er sammensat af levering og afledning af vand, statsafgifter og moms. Desuden betales der for at have en vandmåler.

Vandprisens sammensætning

En m³ (1.000 liter) koldt vand koster:

PriselementKr.
Vandtakst (kr./m3)13,48
Vandafgift5,86
Statslig afgift til kortlægning af grundvandsressourcer0,39
Spildevandstakst29,50
Moms12,31
I alt61,54

Målerabonnement

MålerkapacitetEkskl. moms (Kr.)Inkl. moms (Kr.)
3 m3352,92441,15
5 m3352,92441,15
7 m3405,96507,45
10 m3405,96507,45
20 m3445,74557,18
30 m3500,82626,03
40 m3543,66679,58
Udskiftning af måler pga. brand, hærværk o.lign.579,36724,20

Tilslutningsbidrag

Der opkræves ét tilslutningsbidrag, som omfatter både bidrag til forsyningsledningsnettet og selve stikledningen. Tilslutningsbidraget opkræves for indlægning af et vandstik på en matrikel som ikke tidligere har haft indlæg af vand.

Tilslutningsbidraget fremgår af nedenstående tabel:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
3212.14815.185
4018.98123.726
5029.65837.072
6347.08558.857
7567.74384.678
9096.092120.115
110143.544179.430

For størrelser over 110 mm fastlægges beløbet individuelt efter medgåede omkostninger.

Omlægning og flytning af stik

Der opkræves følgende for omlægning og flytning af et stik, som allerede er tilsluttet vandforsyningen, samt pris for fraskæring af stik som tidligere har været tilsluttet:

Diameterekskl. moms (kr.)inkl. moms (kr.)
326.0747.593
409.49011.863
5014.82918.536
6323.54229.428
7533.87142.339
9048.04660.057
11071.77289.715

Sprinklerafgift

Sprinklerafgift er en belastningsafgift, der pålægges ejendomme med sprinkleranlæg, uden måler. Disse anlæg kræver en meget stor kapacitet af ledningsnettet ud for den pågældende ejendom. Der betales efter antal sprinklere og dermed kun for den ekstra kapacitet, som HOFOR skal levere som reserve for sprinkleranlægget.

Gældende for:ekskl. moms (Kr.)inkl. moms (Kr.)
Under 100 sprinklere1.183,201.479,00
Fra 100-999 sprinklere4.741,965.926,20
1000 sprinklere og derover9.490,0811.863,60

Det går pengene til

HOFOR er en non-profit virksomhed og tjener ikke penge på at levere vand til borgerne og håndtere deres spildevand. Udgifter og indtægter skal balancere, og HOFOR arbejder til stadig på at nedbringe omkostningerne. Vigtige opgaver som beskyttelse af grundvandet, vedligeholdelse af ledningsnet og vandværker samt udbygning af kloaksystemet, så vi undgår oversvømmelser af boliger ved skybrud, hører blandt de vigtige opgaver, som borgernes betaling går til i de enkelte kommuner.