Skjult FaceBook tracking ikon Forbrugervalg 2022: Her er HOFORs to forbrugerrepræsentanter - HOFOR

Forbrugervalg 2022: Her er HOFORs to forbrugerrepræsentanter

Anders Jørn Jensen og Povl Markussen er begge genvalgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

Afstemningsperioden til forbrugervalget i HOFOR blev afsluttet den 4. april 2022. I alt var 17 kandidater opstillet, og her løb Anders Jørn Jensen og Povl Markussen med flertallet af stemmerne. De bliver dermed genvalgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

De to forbrugere i bestyrelserne

Anders Jørn Jensen bor på Nørrebro i København. Til daglig er Anders Jørn Jensen centerleder i Miljøpunkt Nørrebro. Anders Jørn Jensens er bl.a. optaget af klimasikring, beskyttelse af drikkevandet og
CO2-regnskaber, som han vil bringe med ind i bestyrelsesarbejdet i HOFOR.

Povl Markussen bor i Albertslund, hvor han også er leder af Albertslund Verdensmål Center med fokus på den grønne omstilling. Povl Markussen ønsker i sit bestyrelsesarbejde fortsat at have fokus på bl.a. biodiversitet ved kildepladserne, reducering af kalken i vandet og udvikling af skybrudsprojekterne.

Fire suppleanter er valgt

Udover de to forbrugerrepræsentanter er der også blevet valgt fire suppleanter, der skal træde til ved en forbrugerrepræsentants udtræden eller ved forfald af seks måneders varighed.

De fire suppleanter er:

  1. Mikkel Warming
  2. Helle Hvidt Wallentin
  3. Malte Tore Faber
  4. Magnus Dalsgaard Schmidt.

Både de to forbrugerrepræsentanter og de fire suppleanter er valgt for en fireårig periode, og der vil således være forbrugervalg igen i 2026.

Stemmetal

Stemmetallene for de valgte forbrugerrepræsentanter og suppleanter fordeler sig således:

Anders Jørn Jessen1.705 stemmer
Povl Markussen1.261 stemmer
Mikkel Warming621 stemmer
Helle Hvidt Wallentin282 stemmer
Malte Tore Faber241 stemmer
Magnus Dalsgaard Schmidt236 stemmer

Sammen om fremtiden

I fremtiden står vi i hovedstadsområdet over for udfordringer i forhold til at sikre sundt drikkevand, aflede spildevandet på forsvarlig vis og skybrudssikre hovedstadsområdet mod de øgede regnmængder, som fremtiden vil bringe. Otte kommuner søger gennem HOFOR at beskytte drikkevandsboringerne mod forurening og tilpasse byerne til fremtidens ændrede klima med mere nedbør. Mange af disse indsatser kan kun gennemføres effektivt i samarbejde med forbrugerne.

Yderligere information om valget

Baggrunden for valget er vandsektorlovens bekendtgørelse, som du kan læse mere om på retsinformation.dk:

Gå til Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber på retsinformation.dk

Har du spørgsmål til valget, kan du kontakte HOFOR via mailadressen: valg@hofor.dk