Skjult FaceBook tracking ikon Kontrol af forbrugsmålere - HOFOR

Kontrol af forbrugsmålere

HOFOR er forpligtet til at kontrollere, at de målere, der måler dit vand- og varmeforbrug, måler rigtigt. Derfor kommer HOFOR af og til ud og kontrollerer måleren, og her kan du læse mere om, hvordan det foregår.

HOFOR skal leve op til en række krav, når vi køber de målere, der måler dit forbrug. Målerne er typegodkendt og verificeret til afregningsformål fra fabrikken. Det betyder, at målertypen er testet på et akkrediteret laboratorium og lever op til en række nøjagtighedskrav. Derfor kan både du og vi stole på målerens nøjagtighed som udgangspunkt.

HOFOR tjekker målerne løbende eller på dit initiativ

For løbende at sikre målernøjagtighed kontrollerer og/eller udskifter HOFOR de vand- og varmemålere, som vi har ansvar for. Derfor kommer vi af og til på besøg, men vi kontakter dig altid forinden. Når kontrollen sker på HOFORs initiativ koster det ikke noget for dig som kunde.

Hvis du mener, at din måler måler forkert, er det muligt at få den testet hos et akkrediteret laboratorie. Hvis målingen ligger indenfor de grænseværdier, der er acceptable ift. gældende lovgivning, skal du selv betale for testen. Hvis målingen derimod ligger udenfor, betaler HOFOR.

Ønsker du at få foretaget en test?

Du har mulighed for at bestille test af enten din vandmåler eller din varmemåler

Bestil test af vandmåler

Bestil test af varmemåler

Kontrollerne følger en klar proces

I HOFOR følger vi Center for Legal Metrologis vejledning til at overvåge og sikre nøjagtigheden af målere. HOFORs målere er opdelt i partier og gennemgår løbende stikprøvekontrol på et akkrediteret laboratorie. Her testes om et repræsentativt udsnit af et parti målere overholder en såkaldt kontrolværdigrænse.

Læs mere om kontrolprocessen via de to links fra Force Technology:

Kontrolproces for vandmåler

Kontrolproces for varmemåler

Kontakt

Afdeling for målerdata

3395 3395

maalerdata@hofor.dk

Åbningstider mandag – fredag 08:30 – 14:30.