Skjult FaceBook tracking ikon Leveringsbestemmelser for bygas - HOFOR

Leveringsbestemmelser for bygas

Leveringsbestemmelserne for bygas beskriver det retslige grundlag, som er imellem HOFOR og dig som kunde. De gældende leveringsbestemmelser trådte i kraft den 1. juni 2017.

Se leveringsbestemmelser for bygas

Lovgivning på gasområdet

For gasforsyning gælder en række love, bekendtgørelser, anvisninger m.v. Her kan du læse om et udpluk af de væsentligste bestemmelser på området.

Lov om varmeforsyning

I de tilfælde, hvor bygas anvendes til bygningers opvarmning eller forsyning med varmt vand, fører Forsyningstilsynet kontrol med, at HOFORs priser og generelle betingelser for levering af gas er rimelige.

Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel

Denne lov med tilhørende bekendtgørelser udgør det lovmæssige grundlag for udførelse af gasinstallationer og kravene til brugere, VVS-installatører og gasleverandører.

Lov om køb

Indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af gas.

Lov om produktansvar

Indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af gas.

Lovlige gasapparater

Fabriksnye gasapparater skal være CE-mærkede og indreguleret til Bygas. Der findes specielle regler for brugte apparater. Alle nyere gasapparater har en flammesikring, der lukker for gassen, hvis flammen går ud. Fra efteråret 2004 er det kun tilladt at installere komfurer og andre gasapparater med flammesikring.

VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør

Alt arbejde på gasinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. VVS-installatøren skal af sikkerhedsmæssige grunde anmelde og færdigmeldte sit arbejde til HOFOR, som herefter syner og godkender arbejdet.

Jævnlige eftersyn

Gasinstallationerne bør efterses jævnligt af en autoriseret VVS-installatør. Har du en gasvandvarmer eller en væghængt gaskedel med åbent forbrændingskammer, skal du sørge for at de bliver efterset minimum én gang om året.