Skjult FaceBook tracking ikon Leveringsbestemmelser for bygas - Privat - HOFOR

Leveringsbestemmelser for bygas

Leveringsbestemmelserne for bygas beskriver det retslige grundlag, som er imellem HOFOR og dig som kunde.

Nye leveringsbestemmelser for bygas

HOFOR har opdateret leveringsbestemmelser for Bygas. De nye bestemmelser træder i kraft den 30. marts 2023, dog for bygasvarmekunder først 3 måneder efter modtagelse af et lovpligtigt, individuelt varsel.

Læs en kort sammenfatning af ændringerne i leveringsbestemmelserne for bygas

Nye leveringsbestemmelser for bygas (pdf)

Tidligere leveringsbestemmelser for bygas

De tidligere leveringsbestemmelser for bygas trådte i kraft den 1. juni 2017.

Se tidligere leveringsbestemmelser for bygas

Lovgivning på gasområdet

For gasforsyning gælder en række love, bekendtgørelser, anvisninger m.v. Her på siden har vi samlet et udpluk af det væsentligste indhold herfra:

Lov om varmeforsyning

I de tilfælde, hvor bygas anvendes til bygningers opvarmning eller forsyning med varmt vand, fører Forsyningstilsynet kontrol med, at HOFORs priser og generelle betingelser for levering af gas er rimelige.

Lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel

Denne lov med tilhørende bekendtgørelser udgør det lovmæssige grundlag for udførelse af gasinstallationer og kravene til brugere, VVS-installatører og gasleverandører.

Lov om køb

Indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af gas.

Lov om produktansvar

Indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af gas.

Lovlige gasapparater

Fabriksnye gasapparater skal være CE-mærkede og indreguleret til Bygas. Der findes specielle regler for brugte apparater. Alle nyere gasapparater har en flammesikring, der lukker for gassen, hvis flammen går ud. Fra efteråret 2004 er det kun tilladt at installere komfurer og andre gasapparater med flammesikring.

VVS-arbejde skal udføres af en autoriseret VVS-installatør

Alt arbejde på gasinstallationer skal udføres af en autoriseret VVS-installatør. VVS-installatøren skal af sikkerhedsmæssige grunde anmelde og færdigmelde sit arbejde til Sikkerhedsstyrelsen på virk.dk. Derefter syner og godkender HOFOR evt. arbejdet.

Gå til virk.dk

Jævnlige eftersyn

Gasinstallationerne bør efterses jævnligt af en autoriseret VVS-installatør. Har du en gasvandvarmer eller en væghængt gaskedel med åbent forbrændingskammer, skal du sørge for at de bliver efterset minimum én gang om året.