Skjult FaceBook tracking ikon Gebyrer 2022 - erhverv - HOFOR
BemærkningerBeløb
Gebyrer for betalingsrestance
BetalingsaftaleMomsfritaget100,00
1. og 2. rykkerskrivelse (pr. stk.)Momsfritaget100,00
Inkassoskrivelse, varsel om afbrydelseMomsfritaget100,00
InkassobesøgMomsfritaget225,00
LukkebesøgMomsfritaget375,00
Fogedforretning, inkl. retsafgiftMomsfritaget930,00
Udkørende fogedforretning*Momsfritaget750,00
GenåbningInkl. moms468,00
Ekspres udførelse af genåbning m.v. samt alm. pris for genåbningInkl. moms337,50
Gebyrer vedr. aflæsning
Kontrolaflæsning foretaget af HOFORInkl. moms337,50
Aflæsning på kundens foranledningInkl. moms337,50
Påmindelse om måleraflæsningInkl. moms81,25
Manglende flyttemeddelelseInkl. moms375,00
Omskrivning af regning som følge af for sent indsendt aflæsningInkl. moms62,50
Kopi af regningInkl. moms43,75
Tyverisager, hvor kunden har foretaget indgreb i installationen. Pr. timeInkl. moms1000,00
Gebyrer vedr. måler
Manglende reaktion ved statistikkontrolInkl. moms100,00
Forgæves kørsel ved indgået aftale om målerskiftInkl. moms375,00
Frostsprængt måler/bortkommen målerInkl. momsSe separat prisblad for målere

*) I HOFORs område kører fogeden med taxa, som vi skal betale for, hvorfor vores gebyr skal være højere end standardgebyr.

Gebyrer for test af vandmåler

Her vises gebyrer for test af vandmåler efter kundens anmodning, hvor visningen ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed.:

2,5 m3/h,6 m3/3, 10 m3/h Inkl. moms2.800
15 m3/h, 40 m3/h Inkl. moms 4.500
65 m3/h, 150 m3/hInkl. moms Efter aftale