Skjult FaceBook tracking ikon Digitalt infomøde 15. december 2022 - Aflandshage Vindmøllepark - HOFOR

HOFOR har torsdag 15. december 2022 afholdt digitalt informationsmøde om muligheden for at få erstatning for værditab på sin beboelsesejendom – samt om muligheden for at købe andele i vindmølleparken under den såkaldte ‘køberetsordning’.


Ud over HOFOR deltog også Energistyrelsen, der som myndighed fortalte om de forskellige ordninger, der er relevante for naboer til Aflandshage Vindmøllepark. I slutningen af mødet svarede HOFOR og Energistyrelsen på spørgsmål.Der var et enkelt spørgsmål omkring lysafmærkning på møllerne, som det ikke var muligt at svare fyldestgørende på mødet. Det uddybende svar er her:

“Vindmøllerne udstyres med lysafmærkning af hensyn til sejlads- og luftfartssikkerheden. Den konkrete afmærkning er endnu ikke aftalt med Luftfartsvæsnet, men skal godkendes af myndighederne, inden vindmøllerne etableres.

Vindmøllerne skal om natten afmærkes med rødt, blinkende lys, der dels er placeret på vindmølletårnet og dels på nacellen – af hensyn til flytrafik. Derudover skal møllerne være markeret med et fast, hvidt lys længere ned på tårnet – af hensyn til sejlads.

I mørke vil vindmøllerne ikke i sig selv være synlige, men lyssætningen vil betyde, at vindmølleparken vil optræde som en oplyst markering på vandfladen. For mange vil det især være de røde lysmarkeringer, der medfører en visuel påvirkning, da de er hævet højt over vandfladen og dermed vil være synlige selv på stor afstand. De hvide lys længere ned på vindmøllen vil på lang afstand (cirka 15 km) være skjult bag horisonten”.

Download materialer

Præsentation – infomøde 15. december 2022

Orienteringsmateriale – Aflandshage Vindmøllepark

Vidensblad – Værditabsordningen

Vidensblad – Køberetsordningen


LÆS OGSÅ: 
Dine rettigheder som nabo til Aflandshage Vindmøllepark

LÆS OGSÅ: Miljøkonsekvensrapport og visualiseringer