Skjult FaceBook tracking ikon Prisen på bygas 2022 for privatkunder - HOFOR

Prisen på bygas består af abonnement og forbrug, derudover betaler du også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten. Vi har to forskellige aftaler, du kan tilmelde dig: Fastpris og Målt forbrug.

Fastpris

Du kan få Fastpris, hvis du er privatkunde og kun har gas til dit komfur eller gaskogeplader. Når du har Fastpris, opkræver vi en fast pris på bygas som indeholder både abonnement og forbrug.

Vi bruger færre ressourcer, når vi ikke skal sende aflæsningskort ud og tjekke aflæsninger. Det sparer penge, og den besparelse får vores kunder. Har du Fastpris, skal du ikke aflæse din gasmåler.

FastprisKr/pr. år
Abonnement inkl. moms, afgifter og forbrug825

Målt forbrug

Målt Forbrug er til dig som bruger gas til flere bygasapparater. Hvis du fx bruger bygas i dit komfur og i din pejs, skal du tilmeldes Målt Forbrug. Har du Målt Forbrug, betaler du et årligt abonnement – og derudover for dit gasbrug. Du skal derfor aflæse din gasmåler hvert år.

Tilmelding

Du kan læse mere om, hvordan du tilmelder dig de forskellige aftaler under spørgsmål og svar om bygas.

Gå til spørgsmål og svar om bygas

Bygas – priser 2022

Prisen på gas 2022
Øvrigt forbrug
Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen,
så du kan sammenligne med din elpris*
kr/kWh
Gas6,000Gas1,1111
Energiafgift1,2239Energiafgift0,2266
CO2-afgift0,1986CO2-afgift0,0368
Nox-afgift0,0039NOx-afgift0,0007
Moms1,8566Moms0,3438
I alt9, 283I alt1,7191

*) Vi har omregnet gasprisen, til sammenligning med din elpris. Typisk ligger elprisen over 2,5 kr./kWh, hvor gassen kun koster 1,72 kr./kWh.

m3/timeAbonnement ekskl. moms (kr./år)Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t)700,00875,00

Tilslutning og stikabonnement

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Gældende for:Tilslutningsbidrag:
ekskl. moms / inkl. moms
Årligt stikabonnement:
ekskl. moms / inkl. moms
VillaFra 5.000 / fra 6.250Fra 1.000 / fra 1.250

Gebyrer

Gebyrer BygasKr. ekskl. momsKr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation896,001.120,00
Syn af fejlbehæftede gasinstallationer540,00675,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.076,001.345,00
Indlevering af gasmåler392,00490,00
Bortkommen gasmåler896,001.120,00
Fraskæring af gasstikledning10.000,0012.500,00

Prisjusteringer

Prisen justeres hvert år pr. 1. januar.

Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året. Her gælder samme regler, som beskrevet ovenfor, for hvordan vi udregner, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.