Skjult FaceBook tracking ikon Geotermi | Fjernvarme fra jordens indre

Fjernvarme fra jordens indre

En del af fremtidens fjernvarme findes under vores fødder. Dybt nede i undergrunden findes en vedvarende energikilde, som har potentiale til at levere fjernvarme til dig, dine naboer og resten af København. Kilden er geotermi, varmt vand fra jordens indre, som kan udnyttes i vores fælles fjernvarmesystem.

Geotermi er vedvarende energi: Det varme vand er der konstant, døgnet rundt, hele året, så længe vi kan se frem. På den måde passer geotermi perfekt ind i fremtidens varmeforsyning, der i stigende omfang vil omfatte nye, vedvarende energikilder.

Potentialet er stort, og derfor undersøger vi mulighederne for, at geotermi kan blive endnu et stærkt, grønt element i den københavnske fjernvarme. Lykkes projektet, kan geotermi på sigt dække mellem fem og 10 pct. af fjernvarmeforbruget i hovedstaden.

Undersøgelser i undergrunden

Der er mange steder i Danmark, hvor undergrunden er egnet til at pumpe det geotermiske vand op og ned igen. Nu kortlægges undergrunden for at undersøge, om vi kan levere fjernvarme fra jordens indre til dig. For at afdække potentialet, samarbejder vi med Innargi, der udvikler og udvinder geotermi.

Geotermi på vej

I maj og juni 2023 undersøgte Innargi med specialdesignede lastbiler undergrunden i Hovedstaden. Måske kom de forbi din vej. Du kan se ruten og læse mere om undersøgelserne her:
Geotermi på vej

Innargi og fotograf Jesper Giørtz-Behrens står for billederne af de specialdesignede lastbiler.


lastbil-boks-737-296

Sådan fungerer geotermi


Geotermisk vand fra undergrunden er i ordets bedste forstand en vedvarende energikilde. Det varme vand vil være der altid, døgnet rundt, hele året, så længe vi kan se frem.

Baggrunden for geotermi


Vi undersøger mulighederne for at anvende geotermi i fjernvarmen. Potentialet svarer til, at vi kan varme 35-70.000 boliger op med hjælp fra geotermisk energi.