Skjult FaceBook tracking ikon Energirigtig drift - HOFOR

Her på finder du links til vores film om drift og vedligeholdelse af fjernvarme- og ventilationsanlæg.

I denne introfilm får du et overblik over den række af korte film, Energispring, HOFOR og Teknologisk Institut har fået produceret til driftsfolk og boligforeningsbestyrelser om at optimere drift og vedligehold af fjernvarme og ventilation i kontor- og boligejendomme.

Energispring: Intro til film om drift og vedligehold af fjernvarme og ventilation (1:22 min.).

Film om energirigtig drift af fjernvarmeanlæg

 
Fjernvarme: Til boligforeninger – Hvad kan I selv gøre
I denne film kan du se, hvad du selv kan gøre for at optimere dit fjernvarmeanlæg, spare på varmeregningen uden at gå på kompromis med komforten. (Varighed: 4:50 min.)
 

Fjernvarme: Data og overvågning
I denne film kan du se, hvordan du optimerer driften af varmecentralen ved hjælp af data fra den fjernaflæselige energimåler og ved hjælp af et simpelt energistyringssystem. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 2:51 min.)
 

Fjernvarme: Regulering og styring
I denne film kan du se, hvordan du kontrollerer fremløbstemperatur og returtemperatur på fjernvarmevandet, og indstiller varmeautomatikken korrekt. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 3:09 min.)
 

Fjernvarme: Energimåleren
I denne film kan du se, hvordan du aflæser energimåleren. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 3:00 min.)
 

Fjernvarme: Tænd og sluk langsomt
I denne film kan du se, hvordan du sikre den korrekte fremløbstemperatur til radiatorerne i forhold til udetemperaturen. (Varighed: 1:54 min.)
 

Fjernvarme: Sommerluk
I denne film kan du se, hvordan du lukker for sommerventilen til det varme vand til radiatorerne cirka i maj og åbner igen i september, og derved sparer energi og penge. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 1:59 min.)
 

Fjernvarme: Varmtvandsbeholderen
I denne film kan du se, hvordan du sikrer den rette temperatur på det varme brugsvand, og vedligeholder varmtvandsbeholderen. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 3:08 min.)
 

Fjernvarme: Tjek af komponenter
I denne film kan du se, hvordan du tjekker, om alt kører som det skal på fjernvarmeanlægget. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 2:47 min.)
 

Fjernvarme: Radiatorsystemet
I denne film kan du se, hvordan du regulerer trykket til radiatorerne afhængig af, om ejendommen har et et-strengs anlæg eller et to-strengs anlæg. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 2:30 min.)
 

Fjernvarme: Radiotermostater
I denne film kan du se, hvordan du forindstiller radiatorventilen på et to-strengsanlæg, og hvordan du udlufter radiatorerne. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 2:42 min.)
 

Fjernvarme: Brugeradfærd
I denne film kan du se, hvordan brugerne skal indstille radiatortermostaterne korrekt i boligen. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af varmecentralen. (Varighed: 2:38 min.)
 

Film om energirigtig drift af ventilationsanlæg

 
Ventilation: Til boligforeninger – Hvad kan I selv gøre
I denne film får du en kort introduktion til de to ventilationstyper, udsugningsanlæg og balanceret ventilation, og forståelse for, hvorfor I skal lade friskluftventiler stå åbne, ikke blokere udsugnings- og indblæsningsventiler, og hvor ofte I skal rengøre emhætten – og en påmindelse om at bestille et årligt tilsyn af ventilationsanlægget. (Varighed: 3:11 min.)
 

Ventilation: Serviceeftersyn
I denne film kan du se, hvilke 10 punkter, der skal gennemgås i det lovpligtige årlige serviceeftersyn, og hvilke dele af anlægget, der bør kontrolleres mindst hvert kvartal. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 2:59 min.)
 

Ventilation: Filterskift
I denne film kan du se, hvordan du skifter filtrene i et ventilationsanlæg og hvor ofte. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget.
(Varighed: 3:04 min.)
 

Ventilation: Ny filterklasse
I denne film kan du få overblik over de nye filterklassificeringer, og hvordan de er i forhold til den gamle klassificering af filtre. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget.
(Varighed: 3:35 min.)
 

Ventilation: Ventilator og motortjek
I denne film kan du se, hvordan du tjekker rotationsretning, vibrationsunderlag, remme, VAV-funktion mm. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 2:25 min.)
 

Ventilation: Tjek af spjæld
I denne film kan du se, hvordan du tjekker, om de forskellige spjæld i ventilatoren fungerer korrekt, og hvordan du vedligeholder dem. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 2:54 min.)
 

Ventilation: Måling af luftstrøm
I denne film kan du se, hvordan du bruger luftmålinger til at få en indikation på, om der er fejl i driften af anlægget. (Varighed: 2:55 min.)
 

Ventilation: Målere og energiforbrug
I denne film kan du se til hvilke ventilationsanlæg, der er krav om en elmåler, og hvordan du ved at indregulere luftstrømmen korrekt kan reducere elregningen betydeligt. Du kan også se, hvordan du på elmåleren holder øje med, om nogle af ventilationsanlæggets komponenter har fejl. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 3:03 min.)
 

Ventilation: Indstillinger og setpunkter – bolig
I denne film kan du se, hvordan du regulerer indblæsningstemperatur, luftmængde og driftstid, og derved undgå træk, og øger komforten og sparer energi i boligejendomme. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 3:04 min.)
 

Ventilation: Kommunikation og beboeransvar
I denne film kan du se, hvad du kan hjælpe beboerne og brugerne med en forståelse af, hvordan ventilationsanlægget virker. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 3:00 min.)
 

Ventilation: Indstillinger og setpunkter – kontor
I denne film kan du se, hvordan du regulerer indblæsningstemperatur, luftmængde og driftstid, og derved undgår træk, øger komforten og sparer energi i kontorejendomme. Du kan se også se, hvordan du sikrer samspil mellem opvarmning og køling. Målrettet dig, der er ansvarlig for vedligehold og energirigtig drift af ventilationsanlægget. (Varighed: 3:48 min.)