Skjult FaceBook tracking ikon Om Amagerværket - HOFOR

Amagerværket ligger på det nordlige Amager og leverer el til det nordiske elnet og fjernvarme til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. 625.000 københavnere og 40.000 erhvervskunder får fjernvarme fra Amagerværket.

HOFOR lægger stor vægt på, at forsyningen af el og fjernvarme skal være så grøn som muligt. Siden 2020 har hele produktionen af el og varme på Amagerværket derfor være baseret på vedvarende energi i form af dokumenteret bæredygtig biomasse.

I foråret 2020 åbnede HOFOR den nye biomassefyrede kraftværksblok AMV4 på Amagerværket, som dermed har to biomassefyrede blokke:

  • AMV1, som bruger ca.250.000 tons træpiller per år
  • AMV4, som bruger ca. 1 mio. tons træflis per år

85 pct. af fjernvarmen er grøn

Med åbningen af AMV4 kunne HOFOR lukke den kulfyrede Blok 3 (AMV3). Dermed blev kul fortid i HOFORs andel af den københavnske varmeforsyning. Når HOFOR anvender bæredygtig biomasse på Amagerværket, skyldes det, at CO2-påvirkningen fra biomasse er mellem 80 og 95 pct. lavere end fra kul, selv når CO2 til transport og øvrig håndtering af biomassen er medregnet.

Amagerværket bidrager dermed afgørende til at realisere Københavns Kommunes mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Hele 85 pct. af fjernvarmen i København er nu baseret på CO2-neutrale brændsler.

Stort set alle københavnere har fjernvarme

Amagerværkets to biomassefyrede blokke forsyner, hvad der svarer til 60 pct. af varmebehovet i København og 35 pct. af fjernvarmebehovet i det storkøbenhavnske område. Hele 99 pct. af københavnerne får fjernvarme fra HOFOR. Det øvrige varmebehov i hovedstadsområdet dækkes af andre kraftvarmeværker, der overvejende er biomassefyrede, samt af affaldsforbrændingsanlæg og varmepumper m.v.

Leverer også til omegnskommuner

Med den nye, højteknologiske kraftvarmeblok (AMV4), der fyrer med bæredygtig biomasse, har Amagerværket fået endnu større betydning for det samlede fjernvarmesystem i hovedstadsområdet. Amagerværket er altså en grundsten i fjernvarmeforsyningen i København og producerer også varme til en række omegnskommuner. Helt konkret leverer Amagerværket fjernvarme til transmissionsselskabet CTR, som forsyner København, Gentofte, Gladsaxe, Tårnby og Frederiksberg kommuner med fjernvarme.

Kapaciteten

Kapaciteten på Amagerværkets Blok 1 (AMV1), der fyres med træpiller, er 250 MJ/s varme og 68 MW el. Kapaciteten på Blok 4, der fyres med træflis, er 400 MJ/s varme og 150 MW el. AMV4 kan producere op til 550MJ/s varme – mod til gengæld at producere mindre el. Det er en fordel, når det er ekstra koldt om vinteren, og københavnerne skruer op for varmen.

Sådan tilrettelægges produktionen

Produktionen af fjernvarme på Amagerværket planlægges dagligt på basis af data fra varmelast.dk, som udarbejder en samlet produktionsplan for fjernvarmeproduktionen på alle anlæg i hovedstadsområdet baseret på indmeldinger af produktionsbud fra de enkelte værker.

På basis af disse indmeldinger udarbejder varmelast.dk en samlet produktionsplan baseret på lavest mulige omkostninger for det samlede fjernvarmesystem.

Læs mere på www.varmelast.dk

Der er tale om det såkaldte armslængde-princip mellem den kommercielle del af Amagerværket, øvrige producenter til det københavnske fjernvarmesystem og varmelast.dk, således at konkurrencefølsomme data ikke udveksles.

Fungerer som en enorm termokande

Amagerværket er et fleksibelt kraftvarmeværk, som er udstyret med et korttidsvarmelager, en såkaldt varmeakkumulator, som kan indeholde 24.000 kubikmeter vand. Lageret fungerer som en kæmpe termokande og bruges til at lagre varmt vand, mens værket er i drift. I de perioder, hvor værket ikke er i drift, kan det opsamlede varme vand således sendes ud i fjernvarmenettet.

Værdifuld fleksibilitet

Det giver en god fleksibilitet f.eks. i de situationer, hvor værket kan producere mest energi, når elpriserne er høje, og mindre energi, når elpriserne er lave. Elproduktionen på Blok 1 og Blok 4 kan desuden hurtigt indstilles, så blokkene i situationer med stort varmebehov, f.eks. på meget kolde vinterdage, kun producerer fjernvarme.

Fleksibiliteten mellem el- og varmeproduktion er en fordel at have i et moderne energisystem med mange vindmøller, hvor elpriserne i perioder er meget lave.

Miljøinformation om Amagerværket

HOFOR er miljøcertificeret, og vi udarbejder dokumentation for vores miljøpåvirkning. I stedet for grønne regnskaber indgår miljøoplysningerne nu i HOFORs overordnede årsrapporter samt i vores miljødeklarationer.

Se HOFORs årsrapporter