Skjult FaceBook tracking ikon Vindmøller ved Bjørnstrup - HOFOR

HOFOR har fået godkendt et projektforslag om opstilling af seks nye vindmøller mellem Gundersted og Blære i Vesthimmerlands Kommune.

Projektet blev endeligt vedtaget af Byrådet i Vesthimmerlands Kommune i april 2022. Projektet blev påklaget, men i november 2022 afgjorde klagenævnet, at det ikke kan give medhold. Afgørelsen kan læses her:

Afgørelse i klagesag, vindmøller ved Bjørnstrup

Projektet kan derfor etableres som ansøgt, og HOFOR arbejder nu på at realisere vindmølleparken.

I foråret 2023 gennemfører vi en udbudsproces, hvorefter vi kan indkøbe vindmøller. Leveringstiden på vindmøller er for tiden på omkring et år.

Vindmøllerne bliver op til 150 meter høje og vil være opstillet på en nord-sydgående række. De seks moderne vindmøllers effekt vil blive 24-30 MW og have en samlet årlig produktion, der cirka svarer til 20.000 husstandes forbrug.

Der er seks gamle vindmøller i området, som vil blive nedtaget i forbindelse projektet, og noget af det første, der kommer til at ske er, at eksisterende vindmøller (som vist på kortet herover) bliver taget ned.

Inden de nye vindmøller kan blive rejst, etablerer vi adgangsveje og kranpladser. Sideløbende arbejder vi på etablering af nettilslutning.

Miljørapport og visualiseringer

Projektet er blevet miljøvurderet, og der er derudover lavet visualiseringer i høj opløsning fra i alt 29 fotopunkter. Se materialet her:

Hent miljøkonsekvensrapport som PDF

Hent visualiseringsrapport som PDF


VE-ordninger

En række ordninger er med til at sikre, at naboerne og den kommune, som nye vindmøller bliver opstillet i, bliver kompenseret. Læs mere om de forskellige ordninger her:

VE-ordningerne

Forventet tidsplan

Første halvår 2023: Udbud og indkøb

Primo 2024: Anlægsarbejde forventes igangsat

Ultimo 2024: Møller forventes opstillet og tilsluttet elnettet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte Ida Iversen Engelund, projektleder i HOFOR:
iden@hofor.dk