Skjult FaceBook tracking ikon Vindmøller ved Bjørnstrup - HOFOR

HOFOR har afleveret et projektforslag om opstilling af 6 (alternativt 5 eller 4) nye vindmøller mellem Gundersted og Blære i Vesthimmerlands Kommune.

Kortet nedenfor viser hovedforslaget med seks vindmøller samt det udpegede rammeområde 301 i kommuneplanen, der muliggør planlægning for minimum 3 vindmøller med totalhøjder på 125-150 meter.

Vindmøllerne bliver op til 150 meter høje og vil være opstillet på en nord-sydgående række. Ved alternativet på 5 møller vil den nordligste mølle blive fjernet. Og ved alternativet på 4 møller vil både den nordligste og den sydligste mølle blive fjernet.

Der er 6 gamle vindmøller i området, som vil blive nedtaget i forbindelse med hovedforslaget og alternativet på 5 møller. Ved alternativet på 4 møller bliver der dog kun nedtaget 5 ældre, eksisterende møller.

Med 6 moderne vindmøller vil møllernes maksimale effekt blive op mod 24-30 MW, hvilket cirka svarer til 20.000 husstandes forbrug.

Miljørapport og visualiseringer

Projektet er blevet miljøvurderet, og der er derudover lavet visualiseringer i høj opløsning fra i alt 29 fotopunkter. Se materialet her:

VE-ordninger

En række ordninger er med til at sikre, at naboerne og den kommune, som nye vindmøller bliver opstillet i, bliver kompenseret. Læs mere om de forskellige ordninger her:

VE-ordningerne

Tidsplan for politisk behandling

21. juni – 6. september 2021: Projektet var i 11 ugers offentlig høring

Juni 2021: Der blev afholdt Borgermøde i Blære Multihus

December 2021: Politisk behandling, Vesthimmerlands Kommune (teknisk udvalg, økonomiudvalg og byråd)

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om projektet, er du velkommen til at kontakte HOFORs projektleder:
Ida Iversen Engelund
iden@hofor.dk