Skjult FaceBook tracking ikon Eksisterende varmepumper - HOFOR

Store varmepumper er ét af vores tiltag for at sikre, at fremtidens fjernvarme bliver mere bæredygtig. Nedenfor kan du se de tre store varmepumper, som vi allerede har etableret. Hver især bidrager de til at gøre fjernvarmen i hovedstaden grønnere.

Læs mere om, hvad store varmepumper er og hvilke fordele der er ved store varmepumper

SVAF – varmepumpen i Sydhavnen

Sammen med to andre varmeselskaber, CTR og VEKS, etablerede vi i 2019 en eldrevet udviklings- og demonstrations-varmepumpe på 5 MW ved spildevandspumpestation Sjællandsbroen i Sydhavnen. Varmepumpen kan både bruge havvand og spildevand som varmekilde, og varmen fra anlægget ryger direkte ud i det københavnske fjernvarmenet.

Projektet har modtaget støtte fra Energistyrelsens EUDP-program.

FlexHeat – varmepumpen ved krydstogtterminalen i Nordhavn

I den yderste del af Nordhavn etablerede vi i 2018 en eldrevet demonstrations-varmepumpe på 0,8 MW. Varmepumpen bruger grundvand som varmekilde, og den forsyner UNICEF’s Supply Division og de tre krydstogtterminaler i området med varme.

Projektet har modtaget støtte fra Energistyrelsens EUDP-program.

Novonesis (Novozymes) – varmepumpen på Nørrebro

Mange produktionsvirksomheder skaber overskudsvarme, der potentielt kan udnyttes i fjernvarmesystemet og bidrage til at opvarme danske husstande. Men varmen går ofte til spilde, fordi det kræver investeringer at udnytte varmen fra produktionen.

Novonesis’ enzymvirksomhed i København er placeret nær ved tætbebyggede områder på Nørrebro, hvilket gør det yderst attraktivt at udnytte overskudsvarmen. Derfor etablerede vi i 2020 sammen med Novonesis en eldrevet varmepumpe på 4 MW. Varmepumpen omdanner overskudsvarmen fra enzymproduktion til varme til københavnske boliger. Lige rundt om hjørnet.

Du kan også læse om nogle af vores andre tiltag, der bidrager til fremtidens fjernvarme