Skjult FaceBook tracking ikon Forbrugsanalyser af fjernvarme - HOFOR

Kan du finde en sammenhæng mellem fjernvarmeforbruget og boligareal, boligens alder, vejret, ferieuger eller måske VM i fodbold? Kun fantasien sætter en stopper for dine analyser.

Nu kan du downloade et anonymiseret dataset fra HOFOR. Dette datasæt indeholder timeværdier for 20 etageboliger i københavnsområdet for årene 2018 til dags dato.

Data bliver opdateret hvert kvartal og inkluderer:

  • Et anonymiseret installations-ID
  • Et anonymiseret måler-device-ID
  • Bygningens opførelsesperiode
  • Bygningens BBR bygningstype
  • Samlet areal pr. hele 100 m2 af anonymiseringsårsager
  • Det faktiske forbrug [MWh]
  • Det faktiske flow i [m3]
  • Den faktiske fremløbstemperatur [C]
  • Den faktiske returtemperatur [C]

En bygnings afkøling (fremløbstemperaturen minus returtemperaturen) er en meget vigtig indikator for, hvor godt en bygnings varmeanlæg præsterer, da det viser, hvor god bygningen er til at aftage varmen fra det leverede fjernvarmevand, og derved minimere spild.

Returtemperaturen har desuden også stor indflydelse på hele fjernvarmenettet.

Returvandet skal være så afkølet som muligt. Jo koldere det vand, I sender retur til fjernvarmenettet, er, jo bedre har I udnyttet varmen, og jo nemmere kan fjernvarmevandet pumpes rundt i fjernvarmenettet.

Nedenfor ses et eksempel på en analyse. Det gennemsnitlige forbrug, fremløb- og returtemperatur fordelt pr. bygningsperiode.

 Tre grafer der viser gennemsnitligt forbrug af varme for tre boligblokke.
Grafer over gennemsnitlige forbrug, fremløb- og returtemperatur fordelt pr. bygningsperiode. Klik på billedet for at forstørre.

Download Excel-ark, csv-filer eller Zip-fil med forbrugstal og kast dig ud i dine egne analyser.

Excel:
Forbrugsdata for fjernvarme 2020 til Excel (xls)
Forbrugsdata for fjernvarme 2019 til Excel (xls)
Forbrugsdata for fjernvarme 2018 til Excel (xls)

CSV:
Forbrugsdata for fjernvarme 2020 som csv-fil
Forbrugsdata for fjernvarme 2019 som csv-fil
Forbrugsdata for fjernvarme 2018 som csv-fil

Zip-filer:
Forbrugsdata for fjernvarme (csv)
Forbrugsdata for fjernvarme (excel)