Skjult FaceBook tracking ikon Energy Lab Nordhavn - HOFOR

Som en central del af HOFORs smart city aktiviteter, har vi deltaget i projektet Energy Lab Nordhavn. Formålet var at udvikle og skabe integreret samspil mellem energiformer bl.a. fjernvarme.

EnergyLab Nordhavn startede i 2015 og blev afsluttet i 2019. EnergyLab Nordhavn var et fyrtårnsprojekt inden for udviklingen af smart energi (integreret samspil mellem forskellige energiformer) i Danmark.

Billede fra luften af Nordhavn i København
HOFOR deltog i projektet Energy Lab Nordhavn med henblik på at udvikle og skabe integreret samspil mellem energiformer. (Billedkilde: R. Hjortshøj, Park Play).

Aktiviteterne i projektet var koncentreret omkring Københavns Nordhavn, hvor den nye, fremspirende bydel blev anvendt som et “smart” energilaboratorium i fuld skala. Formålet var at demonstrere, hvordan el og varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport kan integreres i ét intelligent, fleksibel og optimeret energisystem.

Smart-energi resultater fra projektet:

  • Analyse af sammenhængen mellem bygnings- og fjernvarmenet-data
  • Test af autonome lokale styringssystemer i bygningerne
  • Optimeret styring af varmepumper og el-patroner i forhold aktuelle priser på el og varme
  • Test af varmelagring i fjernvarmeledninger
  • Demonstration af varmelagring i bygningsmassen via fleksible varmekunder
  • Styring af varmelagre ift. aktuelle priser på el og varme
  • Etablering af overskudsvarmeløsning fra et supermarked og ind i fjernvarmenettet
  • Deling af data med eksterne parter via et nyudviklet Data Management System
  • Udvikling af nye forretningskoncepter.

HOFOR spillede en relativt stor rolle i projektet, og deltog sammen med Københavns Kommune, By og Havn, DTU og en række private firmaer. Projektet blev støttet af Energistyrelsens ‘Energi Udviklings og Demonstrations Program’ (EUDP).

Læs mere om projektet på Energylab Nordhavns hjemmeside

Foreningen EnergyLab Nordhavn

Som udløber af EnergyLab Nordhavn projektet, er der i 2020 blevet etableret en EnergyLab Nordhavn forening.

Besøg Foreningen EnergyLab Nordhavns hjemmeside

Foreningen tæller blandt sine medlemmer virksomheder, energiselskaber, offentlig forvaltning og universitetsinstitutter, såvel som lokale borgere.

Formålet er at understøtte medlemmernes udvikling og demonstration af bæredygtig energiteknologi og -løsninger i Københavns Nordhavn og som fundament herfor udvikle Københavns Nordhavn som et af Europas førende og mest synlige levende laboratorier for bæredygtige energiløsninger i byen, med de eksperimentelle komponenter og infrastrukturer, samt aftaleforhold og samarbejder, som medlemmerne etablerer.