Skjult FaceBook tracking ikon Nyheder om vind - HOFOR

Nyheder om vind

Følg med i vores projekter om at forøge mængden af energi fra vindmøller.


Døren er igen åbnet for møllerne på Middelgrunden

HOFOR har planer om at forlænge levetiden for de ikoniske havvindmøller på Middelgrunden ud for København. Nu får vores vigtige pionerprojekt igen medvind. Siden februar har sagsbehandlingen af de såkaldte Åben Dør-projekter været sat i ...


HOFORs investering i Øresunds-havvindprojekt bliver sat i bero

HOFORs projekt Aflandshage om grøn strøm til 300.000 husstande sættes i bero. Projektet vil blive opgivet helt, medmindre det i den nærmeste tid viser sig muligt at fortsætte projektet i en anden form. Visualisering af ...


HOFOR og Vestas skaber grøn strøm til Vesthimmerland

HOFOR har valgt Vestas som leverandør af vindmøller til Bjørnstrup Vindmøllepark. Det er en afgørende milepæl for projektet, der har været mere end fem år undervejs – blandt andet på grund af et kirkeveto. Også ...


Aflandshage Vindmøllepark skudt til hjørne

HOFOR har modtaget meddelelse fra Energiklagenævnet om, at nævnet ophæver Energistyrelsens etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark, som vi modtog i efteråret. HOFOR er nu sammen med rådgivere ved at nærlæse Energiklagenævnets meddelelse for få et overblik ...


Københavns Kommune godkender Aflandshage Vindmøllepark

Borgerrepræsentationen i København har på det seneste møde godkendt projektet omkring Aflandshage Vindmøllepark, hvor der skal opstilles 26 havvindmøller. Borgerrepræsentationen i København har nu nikket ja til Aflandshage Vindmøllepark. Det betyder, at HOFORs ambitiøse havvindmølleprojekt ...


HOFOR: Vigtige havvindmøller risikerer at falde på målstregen

Energistyrelsen har mandag 6. februar stillet sagsbehandlingen af alle Åben Dør-projekter i bero. Det er en trussel mod HOFORs havvindmølle-projekter. Derfor opfordrer HOFORs administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, nu til hurtig afklaring af eventuelle problemer ...


HOFOR undersøger havbunden i Øresund til kommende vindmøller

HOFOR har nu igangsat undersøgelser af havbunden, hvor de 26 vindmøller i Aflandshage Vindmøllepark skal stå, for at sikre et stabilt fundament for møllerne. Samtidig tjekker vi havbunden for historiske fund. Aflandshage Vindmøllepark, som efter ...


Infomøde om rettigheder som nabo til Aflandshage Vindmøllepark

Torsdag 15. december inviterer HOFOR alle interesserede til digitalt informationsmøde om Aflandshage Vindmøllepark. Mødet er en orientering om de lovsikrede muligheder for at anmelde krav om erstatning for værditab på sin bolig – og på ...


Energistyrelsen giver grønt lys til HOFORs plan om vindmøller i Øresund

Visionen om en havvindmøllepark, der kan levere grøn strøm til op til 300.000 husstande tæt på forbrugerne i Øresundsregionen, ser ud til at kunne blive en realitet. Energistyrelsen har netop givet etableringstilladelsen, og de nye ...


Fundamenter på HOFORs havvindmøller skal styrke havbiologien i Øresund

HOFOR har for nyligt udbudt kontrakten på møllefundamenter til Aflandshage Vindmøllepark. HOFOR har stillet krav om et ‘Nature Inclusive Design’, så fundamenterne fungerer som kunstige stenrev og dermed forbedrer levebetingelserne for især torsk. Derudover ønsker ...


Vindmøller i Bogø Inddæmning er stadig en god idé

HOFOR ønsker fortsat at opføre vindmøller i Bogø Inddæmning. Derfor er der indsendt en ny ansøgning til Lolland Kommune. I den forbindelse vil miljøvurderingen blive opdateret, ligesom Aarhus Universitet skal lave en ny fugletælling. HOFOR ...


Se eller gense infomøde om Aflandshage Vindmøllepark

Det er ikke for sent at få vigtig information om HOFORs ansøgning om at etablere en vindmøllepark i det sydlige Øresund, der kan forsyne omkring 300.000 husstande med grøn strøm. Det er heller ikke for ...


Ny høring om Aflandshage Vindmøllepark: Færre møller, genanvendelse af materialer og bedre betingelser for havbiologi

Ansøgningen om etableringstilladelse til Aflandshage Vindmøllepark er nu i offentlig høring. Siden den første høring af projektets miljøundersøgelse er der – på baggrund af den høring – truffet vigtige beslutninger om vindmølleparkens anlæg og udførelse. ...


Sådan vil HOFOR forlænge ikoniske havvindmøllers levetid

HOFOR har annonceret udbuddene af et pionerprojekt, der handler om levetidsforlængelse af de kendte havvindmøller på Middelgrunden ud for København. Projektet kan bevare møllerne og sikre, at de i op til 25 år endnu kan ...


HOFORs plan om havvindmøller i Øresund får vigtig godkendelse

Visionen om en havvindmøllepark, der kan levere grøn strøm til op til 300.000 husstande tæt på forbrugerne i Øresundsregionen, er rykket et stort skridt nærmere – efter at Energistyrelsen har godkendt projektets miljørapport. Afgørelsen betyder, ...


Stort flertal bakker op om havvindmøller

9 ud af 10 mener, at der skal opstilles flere havvindmøller i Øresund. Og 8 ud af 10 er positive over for HOFORs konkrete planer om havvindmøller på Aflandshage. Det viser en stor Megafon-undersøgelse. Lige ...