Skjult FaceBook tracking ikon Socialt ansvar i udbud - HOFOR

HOFOR har igangsat et udbud af vindmøller til Aflandshage Vindmøllepark. Vi har et ønske om, at leverandøren anvender lærlinge i videst muligt omfang – og har derfor stillet krav om brug af lærlinge i kontrakten, ligesom vi evaluerer det positivt, jo flere lærlinge der anvendes.

Under hensyn til offshore-arbejdets farlighed og det forhold, at arbejdet i vidt omfang kræver specialistviden, har vi i anlægsfasen dog alene stillet krav om, at leverandøren anvender lærlinge på land.

Tilsvarende gælder for HOFORs udbud vedrørende geotekniske og geofysiske undersøgelser, således at det evalueres positivt jo flere lærlinge, der anvendes, men hvor også selve forklaringen for det tilbudte antal lærlinge indgår positivt i evalueringen, idet det må forventes, at offshore-arbejdets farlighed samt krav om specialistviden kan reducere antallet af mulige lærlinge.

I øvrige kommende relevante udbud vil HOFOR også i videst muligt omfang stille krav om anvendelse af personer under oplæring, herunder lærlinge, i kontrakter.

Det forventes, at man ved beregningen af anvendte personer under oplæring, herunder lærlinge, tilsvarende vil skulle tage hensyn til farligt arbejde samt specialistarbejde, og at dette vil kunne få betydning for antallet af anvendte personer under oplæring, herunder lærlinge, på de enkelte kontrakter.

I forhold til udbud henvises i øvrigt til leverandørsiderne på hofor.dk