Skjult FaceBook tracking ikon HOFOR Spildevand Rødovre A/S - HOFOR

HOFOR Spildevand Rødovre A/S er det selskab, der ejer ledningerne og anlæggene, som gør det muligt at bortlede spildevandet i Rødovre.

HOFOR Spildevand Rødovre A/S har ingen medarbejdere, da al drift, vedligeholdelse og administration mv. varetages af koncernens serviceselskab HOFOR A/S.

Andre oplysninger om HOFOR Spildevand Rødovre A/S:
Binavn: Selskabet hed tidligere Rødovre Spildevand A/S, hvilket i dag er selskabets binavn.
Adresse: c/o Rødovre Kommune
Rådhuset
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
CVR nummer: 32 66 64 42
EAN nummer: 579 000 189 806 9
Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelse: Henrik Plougmann Olsen, formand
Povl Markussen (forbrugerrepræsentant)
Anders Jørn Jensen (forbrugerrepræsentant)
Søren Birch
Hanne Nørgaard Hansen
Direktion: Brian Hansen