Skjult FaceBook tracking ikon Refusion af tilslutningsbidrag for private - HOFOR

Refusion af tilslutningsbidrag for private

Ønsker du at etablere en regnvandsfaskine, eller på anden måde selv håndtere regnvandet på din egen matrikel, kan du søge HOFOR om delvis refusion af dit tilslutningsbidrag.

Ønsker du at ansøge om refusion af dit tilslutningsbidrag, skal du starte med at kontakte din kommune og høre om dine muligheder. Der er nemlig nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, før du søger om refusion hos HOFOR:

  • Din kommune skal have givet dig en nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet på din matrikel.
  • Kommunen skal samtidig have givet dig tilladelse til delvis udtræden af dit forsyningsselskab.

Når du har fået tilladelserne fra din kommune, kan du henvende dig til HOFOR.

Procedure for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

HOFOR kan tilbagebetale op til 40% af tilslutningsbidraget ved frakobling af regnvand på din matrikel.

Tilslutningsbidragets størrelse er den takst, der er gældende på tidspunktet for frakoblingen, og refusionsbeløbets størrelse afhænger af en individuel vurdering.
Vil du vide mere om bidrag og refusion på din matrikel, kan du skrive til os på:

nedsivning@hofor.dk

Sådan udregner vi refusionsbidraget

Der findes tre udregningsmodeller for delvis refusion af tilslutningsbidrag:

  • Erhvervsejendomme: udregnes pr. påbegyndt 800 m2 grundareal
  • Etageboligejendomme: udregnes på baggrund af, hvor mange m2 befæstet areal, der bliver frakoblet. Det befæstede areal er det areal, hvor regnvandet lander og ledes bort via kloaksystemet
  • Parcelhuse: udregnes på baggrund af, hvor stor en andel af ejendommens regnvand, der frakobles.

Der er nogle andre forhold, der også spiller ind i vores beregning af refusion:

  1. Afkoblingen bør som hovedregel udgøre mindst 50% af det tilkoblede areal.
  1. Hvis ejendommen har dræn, som leder til kloak, tilbagebetales højest 20% af tilslutningsbidraget.
  2. Nedsivningsløsningen skal være en fuldstændig frakobling fra kloakken. Der må derfor ikke etableres overløb fra nedsivningen til kloakken.

Når arbejdet er færdigt

Når arbejdet på din matrikel er afsluttet, skal du fremsende dokumentation for projektet til HOFOR.

Du skal indsende:

  • Tilladelserne fra din egen kommune
  • Dokumentation for frakobling af kloak fra autoriseret kloakmester.

Du kan indsende dokumentation på nedsivning@hofor.dk

Derefter kommer en repræsentant for HOFOR og besigtiger anlægget. Når arbejdet er godkendt, kan tilbagebetaling af tilslutningsbidraget gennemføres.

Vær opmærksom på, at refusionen først udbetales, når den endelige udtræden er registreret og fremgår i BBR.

Ansøg om refusion af tilslutningsbidrag

For at ansøge om tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, skal du udfylde formularen via dette link: