Skjult FaceBook tracking ikon Prisen for bygas 2024 for erhvervskunder - HOFOR

Her finder du priser, abonnementer og gebyrer for bygas til erhverv i 2024.

Målt Forbrug

Når du bruger gas, betaler du ikke kun for den energi, du bruger. Du betaler også energiafgift, CO2- og NOx-afgift og moms til staten.

Bygas – priser 2024

Prisen på gas fra 1. januar 2024 Gaspris (kr./m3)Vi har omregnet gasprisen til pris pr. kWhkr./kWh
Gas3,6000Gas0,6667
Energiafgift1,3366Energiafgift0,2475
CO2-afgift0,2167CO2-afgift0,0401
NOx-afgift0,0044NOx-afgift0,0008
Moms1,2894Moms0,2388
I alt6,45I alt1,1939

Momsregistrerede virksomheder kan efter nærmere fastlagte regler fra SKAT opnå hel eller delvis godtgørelse af energi-, CO2- og NOx-afgifterne.

Abonnement

Udover dit forbrug, betaler du også et abonnement. Prisen kommer an på hvilken målertype, du har.

MålertypeAbonnement ekskl. moms (kr./år)Abonnement inkl. moms (kr./år)
G4 og G6 (indtil 5 m3/t) 836,001.045,00
G16 (5-15 m3/t)1.040,001.300,00
G25 (15-25 m3/t)1.540,001.925,00
G40 (25-50 m3/t)1.848,002.310,00
G65 (50-100 m3/t)2.336,002.920,00
G100 eller større (Over 100 m3/t)3.136,003.920,00

Tilslutning og fraskæring

Tilslutningsbidraget gælder for stiklængder op til 30 meter på privat grund. For længere stik betales et tillæg efter individuel aftale.

Tilslutnings-
bidrag, kr.
Årligt stikabonnement, kr.
Ekskl. momsInkl. momsEkskl. momsInkl. moms
Boligblok/erhvervskundeFra 10.000Fra 12.500Fra 1.700Fra 2.125
Større stik over 63 mmIndividuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale
Individuel
aftale

*) I 2024 er tilslutningsbidraget for de første 40 underskrevne standard stikledningsaftaler for boligblok/erhvervskunder gratis efter “først-til-mølle-princippet”. Ved boligblok forstås etablering af stikledning til fællesvaskeri eller tilsvarende større forbrug og IKKE til enkelte husholdningskunder i ejendommen.
 

Gebyrer

Gebyrer bygaskr. ekskl. momskr. inkl. moms
Nedtagning af gasmåler og afpropning af installation992,001.240,00
Ekstraordinært syn af fejlbehæftede gasinstallationer600,00750,00
Afprøvning af måler, inkl. nedtagning og opsætning,
efter kundens anmodning, hvor målerens registrering er korrekt
1.192,001.490,00
Indlevering af gasmåler436,00545,00
Bortkommen gasmåler992,001.240,00
Tilstandsvurdering og syn af stikledning og hovedhane5.000,006.250,00
Fraskæring af gasstikledning12.800,0016.000,00

Prisjusteringer

Prisen justeres normalt hvert år pr. 1. januar. Sker der ændringer i omkostninger hos HOFOR Bygas P/S, kan det blive nødvendigt at ændre prisen i løbet af året.

Når prisen på bygas ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget lineært over perioden. Denne beregning anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Når gasvarmeprisen ændres på et andet tidspunkt, end hvor periodeopgørelserne laves, beregnes forbruget med en fordeling ud fra konstaterede graddage. Denne fordeling anvendes til at fastlægge, hvilket forbrug der skal afregnes til hvilke priser.

Kunder, der kan eftervise et væsentligt anderledes tidsmæssigt forbrugsmønster, reguleres i forhold til de faktiske forhold.