Skjult FaceBook tracking ikon Trappemodel kan give rabat på vandafledningsbidraget - HOFOR

– til visse erhvervskunder med højt vandforbrug

Fra 2014 har erhvervskunder haft mulighed for at betale den variable del af deres vandafledningsbidrag efter en trappemodel. Modellen betyder, at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Disse ejendomme kan få reduceret vandafledningsbidraget, hvis årsforbruget af vand er større end 500 m³.

Fristen for at tilmelde sin ejendom trappemodellen fra årsskiftet er altid d. 15. september med virkning for det efterfølgende afregningsår. Tilmelding af ejendomme foregår på Energistyrelsens hjemmeside. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og Energistyrelsens vejledning til den.

www.trappetilmelding.dk

De ejendomme, der er tilmeldt, skal ikke meldes til igen senere. De skal blot informere om ændringer.

Trappemodellens trin

Trin 1 er forbrug under 500 m3 pr. år, trin 2 forbrug mellem 500 - 20.000 m3 pr. år og trin 3 forbrug over 20.001 m3 pr. år.

Trin 1 er standardtarif og gælder bl.a. for alle almindelige kunder.

Ordningen indfases over 5 år som vist i tabellen her under:
Årstalm³ takst på trin 2m³ takst på trin 3
20144% lavere end trin 112% lavere end trin 1
20158% lavere end trin 124% lavere end trin 1
201612% lavere end trin 136% lavere end trin 1
201716% lavere end trin 148% lavere end trin 1
201820% lavere end trin 160% lavere end trin 1

Hvis der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, afregnes ejendommen efter trin 1. Når fristen for tilmelding er udløbet, er det ikke muligt at foretage ændringer i tilmeldingen.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt ordningen inden 15. september, eller der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, vil ejendommen blive afregnet for det fulde vandforbrug som på trin 1. Ejendommen kan da tilmeldes – eller tilmeldingsoplysninger kan rettes – i løbet af det efterfølgende år for at blive afregnet efter trappemodellen fra 1. januar. Frister herfor fastsættes af Naturstyrelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen.

Vejledende notat om trappemodellen

Da trappemodellen blev indført i 2014, var det ikke Energistyrelsen, men Naturstyrelsen, der stod for vedtagelsen.

Naturstyrelsens vejledende notat om trappemodel (inkl. bilag)