Skjult FaceBook tracking ikon Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - HOFOR

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel (tidligere kaldet Vesterbrotunnelen) skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud.

Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Øst og Vesterbro. Tunnelen har kapacitet til at opbevare 10.000 m3 vand, indtil der er plads på rensningsanlægget. I tilfælde af meget kraftige skybrud kan tunnelen også lede vand direkte ud i havnen via en pumpestation på Kalvebod Brygge.

Hent og læs skybrudskonkretiseringsplanen

Se projektet forklaret på et postkort


Se foldere om miljøpåvirkninger ved tunnelens tre arbejdsskakte:

Vodroffsvej/Gl. Kongevej

Halmtorvet/Gasværksvej

Kalvebod Brygge 45 -47

Strækning

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel anlægges fra Vodroffsvej/Gammel Kongevej, under Kødbyen og ud til Kalvebod Brygge.

På kortet nedenfor kan du se placeringen af tunnel og skakte.

Tidsplan

Byggeriet begyndte i foråret 2020, og tunnelen forventes at stå færdig i 2026. Forud for anlægsarbejdet har HOFOR og Frederiksberg Forsyning undersøgt miljøforhold, geotekniske forhold og den eksisterende infrastruktur i området (fx Metrolinjen og vand- og varmerør m.v.). Der er også blevet holdt informationsmøder om miljøpåvirkninger som led i de offentlige høringsrunder om projektet.

Dimensioner

Tunnelen bliver ca. 1,3 km lang, og rørene bliver 2-3 meter i diameter og kommer til at ligge ned til 20 meter i undergrunden. Der etableres tre midlertidige arbejdsskakte til borearbejdet og en permanent pumpestation ud for Kalvebod Brygge, som i tilfælde af meget kraftige skybrud kan pumpe vandet op fra tunnelen og ud i havnen.

Kapacitet

Tunnelen kan i sig selv opbevare 10.000 m3 vand, indtil der er plads på rensningsanlægget. Det svarer til tre gange Rundetårn fyldt med vand. I tilfælde af meget kraftige skybrud kan tunnelen også pumpe vand direkte ud i havnen via pumpestationen på Kalvebod Brygge.
Tunnelen bliver designet til at kunne klare en pludselig regnmængde, der er så kraftig, at den statistisk set kun vil forekomme en gang hvert 100. år (en såkaldt 100-års regn). Tunnelens kapacitet bliver størst på strækningen mellem Sønder Boulevard og Kalvebod Brygge, fordi der tilkobles skybrudsvand fra Vesterbro. Her kan der strømme ca. 20 m3 per sekund gennem rørene. Der svarer til 2/3 af Gudenåens vandgennemstrømning.

Anvendelse

Tunnelen skal kunne tages i brug, når der står vand på terræn i området. Statistiske beregninger viser, at det vil ske ca. tre gange hvert årti. I fremtiden kan vi dog forvente flere kraftige regnbyger og skybrud , så om 100 år vil det ske ca. syv gange pr. årti.

Yderligere information:

Har du spørgsmål eller kommentarer til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, er du velkommen til at kontakte projektledelsen via e-mail på:

KAL@hofor.dk

Du kan også kontakte projektledelsen telefonisk via følgende hovednumre:

HOFOR:

3395 3395

Frederiksberg Forsyning:

3818 5000

 HOFOR logo
 Frederiksberg Forsynings logo