Skjult FaceBook tracking ikon Avanceret model tester pumper til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel - HOFOR

En tunnelskakt med tilhørende pumper bliver afprøvet med specialdesignet model. Løsningerne, som testes i størrelsesforholdet 1:11, indgår i et storstilet skybrudsprojekt i Københavns undergrund.

Modeltest af pumpe til Kalvebod Brygge Skybrudstunnel
Denne 2½ meter høje model i plexiglas er en tro kopi af en planlagt pumpestation ved Kalvebod Brygge i København. Modellens formål er at teste, om pumperne vil fungere efter hensigten, når pumpestationen bliver ført ud i livet.

HOFOR skal i de kommende år anlægge en række skybrudstunneler i Københavns undergrund, som skal beskytte hovedstaden imod oversvømmelser. Den ene tunnel, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, skal løbe fra hjørnet af Vodroffsvej og Gl. Kongevej under Vesterbro og ud til Kalvebod Brygge. Ved kraftige skybrud vil den underjordiske tunnel lede regnvand fra den eksisterende kloak til en stor pumpestation, som herfra skal pumpe vandet ud i Københavns Havn.

“I hovedstadsområdet havde vi i 2011 en række kraftige skybrud, som skabte oversvømmelser og gjorde skade for milliarder af kroner. Derfor har HOFOR i samarbejde med Frederiksberg Forsyning lavet en strategi for at afhjælpe lignende problemer i fremtiden. Et af initiativerne er Kalvebod Brygge Skybrudstunnel”, siger Niels Eriksen, chefkonsulent i HOFOR.

I testfaciliteterne til fysiske modelforsøg ved DHI A/S i Hørsholm har bygherrerne, HOFOR og Frederiksberg Forsyning, og et internationalt rådgiverhold med NIRAS i spidsen udført en række vigtige og fascinerende tests med en specialbygget model af pumpestationen. Med en 2½ meter høj vandtank af plexiglas kan man skabe en fuldstændig naturtro modellering af den planlagte pumpestation ved Kalvebod Brygge.

Tro kopi i størrelsesforholdet 1:11

Med den nøjagtige model tester man i størrelsesforholdet 1:11 pumpernes dimensionering og deres funktion i tunnelskakten. Der skal nogle kraftige pumper til at kunne løfte de massive mængder skybrudsvand fra den store tunnelskakt ca. 12 meter op og ud i havnebassinet.

“Selve designet af Kalvebod pumpestation er ekstremt på mange måder. Både hvad angår økonomi, kapacitet og de rammer, som pumpestationen bliver bygget ind i. Intet følger ‘normale design-regler’, og derfor er vi nødt til at være sikre på, at det kommer til at virke. Det er formålet med modeltesten”, siger Niels Eriksen fra HOFOR.

Tømmer en olympisk swimmingpool på to minutter

Pumpestationen får seks kraftige pumper, som vil give en kapacitet på 20 kubikmeter vand pr. sekund – det svarer til, at pumpestationen kan tømme et olympisk svømmebassin på to minutter. Nu er pumperne afprøvet med succes i modellen:

“Vi tester om skybrudspumperne, som skal løfte vandet ud i havnen, kommer til at fungere i virkeligheden. Vi måler forskellige pumpe-hastigheder og fordelinger af kapacitet, men også hvordan vandet kommer ind i selve skakt-røret. Disse forhold er meget vigtige for, at pumperne kan levere det, de skal”, siger Jens Brandt Bering, forretningschef i NIRAS.

Læs mere om den fascinerende modeltest på niras.dk
Se video om modeltest på YouTube.

HOFOR og Frederiksberg Forsyning har netop fået officiel tilladelse (VVM-tilladelse) til at bygge Kalvebod Brygge Skybrudstunnel af Frederiksberg og Københavns Kommuner samt af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. Tunnelen forventes at være færdigbygget i 2025. Se illustrationer, tidsplaner og beskrivelser på projektets hjemmeside:

Kalvebod Brygge Skybrudstunnel

Kontaktpersoner:

  • Niels Eriksen, chefkonsulent i HOFOR, tlf. 2795 3573, mail: nier@hofor.dk
  • Jens Brandt Bering, forretningschef i NIRAS, tlf. 2141 8303, mail: jens@niras.dk

Projektets parter

  • Bygherrer: HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S
  • Rådgiverteamet består af NIRAS med underrådgiverne GEO, BabEng (Tyskland) og Jacobs (England).
  • Grundfos leverer pumperne til pumpestationen.
  • DHI – Dansk Hydraulisk Institut (DHI) i Hørsholm stiller lokaler og ekspertise til rådighed for modeltesten.